Hvis man pålegges en annen arbeidstid enn det som er avtalt og som normalt gjelder, er det greit å være litt ekstra oppmerksom. Hvorvidt et pålegg om å jobbe kveld skal gi rett til fleksitidsopparbeidelse i stedet for overtidsbetalt, eller eventuelt at du skal starte senere på dagen for å jobbe kvelden, vil normalt ikke være noe arbeidsgiver kan bestemme ensidig.

I de fleste virksomheter vil det være en inngått en fleksitidsavtale som gjelder for alle ansatte. Denne vil også normalt ha bestemmelser om når og hvordan fleksitidsavtalen skal brukes. Kontakt tillitsvalgt eller din fylkesavdeling hvis du er usikker på hva arbeidsgiver kan pålegge deg.