Du kan starte å ta ut alderspensjon fra folketrygden når du er mellom 62 og 75 år. For å ta ut alderspensjon før du er 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. Les mer om dette hos NAV.

Hvis du skal slutte å jobbe og ta ut tjenestepensjon må man sjekke mulighetene med den aktuelle tjenestepensjonsleverandøren (f.eks. KLP eller SPK). Det er spesielle regler for de som er omfattet av særaldersgrense. Noen av FOs medlemmer har særaldersgrense på 65 år.