I STREIK: I første streikeuttak tas det for Fagforbundet og FO samlet ut 80 medlemmer.
I STREIK: I første streikeuttak tas det for Fagforbundet og FO samlet ut 80 medlemmer.

FO har en samarbeidsavtale med Fagforbundet, og er en del av forhandlingsutvalget deres. Avstanden til arbeidsgiver var for stor, og det var ingen vei utenom å bryte forhandlingene. FO og Fagforbundet er dermed ute i streik fra lørdag morgen.  

LES OGSÅ: Fare for streik for FOs medlemmer i privat sektor (NHO).

Så ingen annen mulighet 

FO har gått inn i meklingen med krav om utjevning av lønnsforskjeller som rammer våre medlemmer, og en utbedring av lønnssystemet i overenskomst 453. Det har vært nok av argumenter for disse kravene.  

— Vi snakker om en tariffavtale som gir for lav lønn for helt nødvendig kompetanse som våre medlemmer har. Det er ingen signaler på at NHO vil ta de grep som trengs for rette på disse skjevhetene. Da har vi heller ikke noe annet valg enn å gå ut i streik, sier Ole Henrik Kråkenes fra FOs ledelse. Han har representert FO i forhandlingene.  

Les også: Her ser du en oversikt over lønnssystemet i overenskomst 453 og overenskomst 481 (PDF, 145KB)

FOs medlemmer vil med dagens avtaleverk komme dårligere ut enn andre høyskoleutdannede på samme virksomhet eller innen samme sektor.  

— Vi ser ingen grunn til at våre medlemmer i dette området skal tape lønnsmessig år etter år sammenlignet med andre arbeidstakere med tilsvarende utdanning og sammenlignbare arbeidsoppgaver, sier Ole Henrik Kråkenes. 

FO ser at lønnsgapet mellom våre medlemmer og andre sammenliknbare grupper har økt over tid og det er ingen tegn til at den negative utviklingen vil snu uten at det tas nødvendige grep. Dette er noe av bakgrunnen for at FO går ut i streik.  

Usaklig forskjellsbehandling  

NHO har valgt å løfte sykepleierne i dette området opp på tett nivå med sykepleiere i offentlig sektor. NHO nekter å gjøre det samme sårt tiltrengte løftet for våre medlemmer.  

—Det er uakseptabelt at det opereres med ulike avtaler og forskjellige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte med høyskoleutdannelse. Dette skaper forskjeller på arbeidsplassen og i hele sektoren som må rettes opp, sier Ole Henrik Kråkenes.

Se også: Her er avtalene som gjelder for deg som jobber i privat virksomhet (NHO).

Streik fra lørdag morgen  

FO har rundt 900 medlemmer fordelt på bedriftene og virksomhetene under det gjeldende NHO-området. I første streikeuttak tas det for Fagforbundet og FO samlet ut 80 medlemmer. Medlemmene som er tatt ut i streiken har blitt informert om det. Streiken vil trappes opp fra torsdag 14. januar med ytterligere 42 medlemmer.

Se også: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff