Enighet på overtid hos Riksmekleren. Ole Henrik Kråkenes, representerer FO i forhandlingene på NHO-området.
Enighet på overtid hos Riksmekleren. Ole Henrik Kråkenes, representerer FO i forhandlingene på NHO-området.

Da ble det avgjort en ny overenskomst 453 mellom partene som innebærer fordeling av generelle tillegg og en ny og utbedret minstelønnstabell til ansatte i private omsorgsbedrifter.  

– Vi har vært tydelige på våre krav lenge. Selv om det enda er ting som må forbedres er jeg glad vi klarte å komme til enighet i denne omgang. Dette er et steg i riktig retning, sier Ole Henrik Kråkenes, som representerer FO i forhandlingene på NHO-området

Avtale 453 en såkalt minstelønnsavtale som bare har en minstelønnssats – altså en absolutt minimumsavlønning. Dette betyr at lønnstabellen i avtalen tidligere ikke har hatt ulike trinn på bakgrunn av utdanning og ansiennitet slik mange andre tariffavtaler har.

Mange bedrifter har allikevel lokale avtaler, såkalt særavtaler, som sikrer en bedre lønn og ansiennitetstrinn. Dette gjelder imidlertid ikke alle bedrifter og nettopp av denne grunn er en ny sentral minstelønnstabell et viktig og bra resultat. Innføringen av en ny minstelønnstabell er en del av et større arbeid som fremgår av protokollen.

Det fremheves at partene i tariffperioden skal arbeide for å etablere en ny avtale 454. Denne avtalen skal gjelde for virksomheter med hovedaktivitet innen sosiale tjenester, herunder bo- og omsorgstilbud innen barnevern, rus, psykisk helse, for mennesker med funksjonsnedsettelse samt botilbud for eldre. 

Ole Henrik Kråkenes sier videre:
– Det var viktig for oss å få på plass en sentral minstelønnstabell. Selv om vi gjerne skulle sett at satsene var høyere allerede fra 01.05.22 har vi bygget opp overenskomsten for fremtiden. Vi har et godt utgangspunkt for senere oppgjør, og vil fokusere på å heve satsene ytterligere.  


For 454 innføres det en lønnstabell med virkning fra 01.05.2022.

Lønnstabell fra 01.05.2022:

Grupper 

0 år 

2 år 

4 år 

6 år 

8 år 

10 år 

16 år 

Uten særskilt krav til utdanning 

313 600 

318 500 

327 516 

330 456 

338 394 

364 580 

401 800

Med krav om fagbrev eller tilsvarende 

351 500 

356 250 

369 550 

373 540 

380 570 

425 980 

430 350

Med krav om 3-årig universitets-/høyskoleutdanning 

422 400 

427 584 

449 000 

459 400 

469 400 

508 800 

516 480 

Med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialisering 

451 576 

456 276 

470 000 

475 076

  484 476

519 820 

532 040

Med krav om mastergrad 

479 776 

484 476 

493 876 

503 276 

512 676

551 216 

573 400

 

Er du usikker på hva som gjelder for deg? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din

LES MER: Alt om hovedoppgjøret i 2022 
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff