FARE FOR STREIK: Blir ikke partene enige innen fristen blir det streik i privat sektor.
FARE FOR STREIK: Blir ikke partene enige innen fristen blir det streik i privat sektor.


Disse lønnsforhandlingene gjelder deg som jobber i en privat bedrift som har avtale med NHO. FO har om lag 900 medlemmer i dette tariffområdet. De fleste jobber i barnevernsinstitusjoner, asylmottak eller stiftelser som for eksempel Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen. 

Krever like betingelser 

Stridens kjerne handler om forskjellsbehandling av høyskolegruppene på NHO-området, både forhold til grunnlønn og hvordan lønnssystemet er bygget opp. FO og Fagforbundet kjemper for at grunnlønna og lønnssystemet i overenskomst 453 skal bli lik den i 481. I praksis betyr det at grunnlønna må opp, og at enkelte sosiale bestemmelser må bli bedre.  

Bakgrunnen for lønnsforskjellene er en ulikebehandling over tid som har skapt store lønnsforskjeller blant høyskolegruppene innenfor NHO. I praksis innebærer denne forskjellsbehandlingen at det kan være store individuelle lønnsforskjeller innad på NHO-området og i noen tilfeller også innad på samme arbeidsplass, selv om man har samme utdanningsnivå, samme stilling og utfører de samme arbeidsoppgavene.    

— Dette handler om viktige prinsipper og struktur. Kollegaer med høyskoleutdanning på samme arbeidssted eller sektor, skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen. Han leder forhandlingene for FO. 

Les også: Her ser du en oversikt over lønnssystemet i overenskomst 453 og overenskomst 481 (PDF, 145KB)

Se også: Her er avtalene som gjelder for deg som jobber i privat virksomhet (NHO)

Meklingen starter klokken 10.00 i dag, og har frist for enighet ved midnatt fredag. Kommer ikke partene til enighet blir det streik.  

Se også: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff