Ole Henrik Kråkenes

NHO-avtalen, også kalt overenskomst 453, gjelder blant annet store aktører som Stendi AS, Human Care AS, Aberia AS, Olivia Solhaugen AS og Frelsesarmeen.

Lurer du på hvilken avtale du er omfattet av? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

Fagforbundet og FO leverte sine krav til NHO torsdagen før forhandlingene. FO er representert ved Ole Henrik Kråkenes fra politisk ledelse i Fagforbundets forhandlingsutvalg.

– Det viktigste for oss er å sikre en god og rettferdig lønnsvekst for medlemmene våre i privat sektor. Likelønn er et viktig prinsipp for oss i FO. Det betyr at man skal få lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hvilken sektor du jobber i, sier Kråkenes. 

Overenskomsten er en såkalt minstelønnsavtale, som vil si at den bare har én minstelønnssats. Det betyr at det må inngås særavtaler i hver enkelt bedrift på for eksempel lønnssystem, arbeidstid og ubekvemstillegg.

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret i privat sektor (NHO)

– Dessverre er mange av særavtalene mangelfulle. Det gjør at lønnsvilkårene til mange av medlemmene våre ligger lavere enn offentlig sektor og ideelle aktører, sier Kråkenes.

Fagforbundet og FO vil bygge ut lønns- og ansiennitetssystemmet i avtalen med høyere minstelønnssatser for å sikre lik lønn for likt arbeid.

Forventer lange forhandlinger

Forhandlingene pågår utover ettermiddagen og kvelden om nødvendig. Frist for enighet er midnatt natt til tirsdag.

– Det er ikke uvanlig at vi blir sittende på overtid for å oppnå en enighet.

Dersom partene ikke blir enige, og forhandlingene bryter sammen, møtes de igjen for mekling hos Riksmekleren. Da vil FO forberede streikeuttak til en eventuell streik. En eventuell mekling vil sannsynligvis ikke finne sted før på nyåret.

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret eller lurer på hvilken avtale arbeidsplassen din er omfattet av? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.