SKUFFET: Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen er skuffet over Rikslønnsnemndas konklusjon.
SKUFFET: Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen er skuffet over Rikslønnsnemndas konklusjon.

Rikslønnsnemnda har avgjort hvordan lønnsoppgjøret blir for ansatte i private omsorgsbedrifter og barnehager i NHO 453. Det generelle tillegget på kr 0,50 pr. time gjøres gjeldende fra 17. desember 2020.  Overenskomstens minstelønnssatser (timesatser) økes tilsvarende fra samme tidspunkt.

Virkningsdatoen innebærer at medlemmene får etterbetalt fra 17. desember i fjor.

LES OGSÅ: Dette betyr det at streiken gikk til tvungen lønnsnemnd

– Skuffende, men vi gir oss ikke

FO fikk ikke gjennomslag for sine viktigste krav. Det er viktig for FO at lønnssystemet endres slik at våre medlemmer i private omsorgsbedrifter sikres en anstendig lønnsutvikling og ikke sakter akterut sammenliknet med andre høgskoleutdannede arbeidstakere som jobber i samme type virksomheter. Minstelønnssatsene for alle ansatte ligger langt lavere enn for eksempel Spekter og KS, som det er naturlig å sammenligne med.

LES MER: Derfor streiket vi i privat sektor.

– Vi er skuffet over at det er NHOs syn som har blitt lyttet mest til. FO og LO har ikke blitt hørt. Når  streiken ble stoppet på feilaktig grunnlag, forsterker det skuffelsen. Men  vi vil ikke gi oss før vi har utjevnet de urimelige forskjellene i private omsorgsbedrifter, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen.

– Nå skal vi først ha lokale forhandlinger, og deretter skal vi jobbe videre mot målene som vi har satt oss for denne avtalen, sier han.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret i private sektor (NHO)