Slik blir årets lønnsoppgjør. Her er datoene du må merke deg


Når de sentrale lønnsforhandlingene starter opp igjen til høsten, vil de være påvirket av den verdensomspennende krisen vi befinner oss i.

– Koronakrisen startet som en helsekrise, men er nå en global økonomisk krise vi ikke helt kjenner omfanget av. Norsk økonomi opererer ikke utenom verdensøkonomien. Vi må derfor forvente et magert oppgjør år, advarer FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Likevel vil vi stå på for at våre medlemmer, mange i kritiske samfunnsfunksjoner, skal få mer lønn og best mulig arbeidsbetingelser. Krisen har vist oss at vi trenger offentlig sektor. Det må gi uttelling i lønn, sier hun.

Kvisvik understreker også at FO vil fortsette å jobbe for likelønn i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør, helt til vi er i mål.

Oppdatert 21. oktober:  Sjekk ditt område: Dette er status i lønnsoppgjøret nå

Les mer i Fontene: I fjor var sosialarbeidere blant lønnsvinnerne i kommunene – dette sier FO-lederen før årets lønnsoppgjør

Forventer lav lønnsvekst i flere år

Det har ikke vært flere arbeidsledige i Norge siden 1933. 10,8 prosent av arbeidsstyrken var 16. juni registrert som arbeidssøkere, noe som påvirker økonomien negativt. Både regjeringen og SSB estimerer derfor lav pris- og lønnsvekst de kommende år, som en direkte konsekvens av koronakrisen.

I revidert nasjonalbudsjett har forventningene til årets lønnsvekst gått fra 3,6 prosent før koronakrisen, til 1,5 prosent nå.

– Situasjonen vi nå befinner oss i vil dessverre få konsekvenser for lønnsoppgjøret i alle sektorer, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: Teknisk beregningsutvalg tror prisveksten i år blir lavere enn tidligere forventet

Mimmi Kvisvik
SPENT: Det hersker stor usikkerhet om hva lønnsoppgjøret i år vil bringe. FO-leder Mimmi Kvisvik vil stå på for at FOs medlemmer skal få høyere lønn.


 

Frontfagsmodellen legger føringer for alle oppgjørene

Lønnsoppgjørene i Norge er basert på den såkalte frontfagsmodellen. Det betyr at lønnsveksten i internasjonalt konkurranseutsatt industri skal forhandles først. Frontfagsmodellen bidrar til solidariske lønnsoppgjør og at folk ikke mister jobben i konkurranseutsatt industri.

Den prosentvise lønnsøkningen man kommer fram til i forhandlingene mellom LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk industri), utgjør deretter en ramme for resten av lønnsoppgjørene. I fjor ble LO og NHO enig om en ramme for lønnsøkning i Norge på 3,2 prosent. Denne prosentsatsen er retningsgivende for lønnsoppgjørene i de andre sektorene, selv om det ikke betyr at alle automatisk får 3,2 prosent lønnsøkning.

Det er denne økonomiske ramma partene nå forventer blir lavere på grunn av koronakrisen. Fellesforbundet lover imidlertid å kjempe hardt for et best mulig oppgjør.

Teknisk beregningsutvalg anslår at prisveksten i år blir 1,2 prosent. Det innebærer at det fortsatt kan bli reallønnsvekst i år, selv med en lav ramme.

Forhandlingene i «frontfaget» fortsetter 3. august, med frist for enighet 21. august.

– Det er først når vi har et resultat i frontfaget vi vet noe mer om hva vi kan forvente i årets lønnsoppgjør, sier Kvisvik.

Les mer om hva frontfagsmodellen betyr her.


Når forhandles min lønn?

FOs medlemmer er organisert under mange forskjellige tariffavtaler som forhandles på ulike tidspunkter. Partene kan bli enige om å avtale at en del av lønnstillegget kommer sentralt, mens resten forhandles lokalt. Om det blir lokale forhandlinger eller ikke, er en del av de sentrale forhandlingene, og avgjøres der.

For deg som jobber i kommunal sektor (KS), i staten eller i Oslo Kommune

  • I KS starter oppgjøret 3. september med frist for enighet 15. september.  
  • I staten starter forhandlingene 1. september med frist for enighet 15. september.
  • I Oslo kommune starter lønnsforhandlingene 3. september. Også i Oslo er fristen for å komme til enighet 15. september.
  • Hvis det ikke blir enighet, går oppgjørene til mekling hos Riksmekleren. Følg med på fo.no.

Dersom man i de sentrale forhandlingene skal fordele noe av lønnstillegget lokalt, vil de lokale forhandlingene skje senere.

For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Første forhandlingsrunde starter 25. august (A-delen). Tidspunkt for forhandlingenes del to (A1 og A2 sosiale bestemmelser, arbeidstid og lønn i helseforetakene) er ikke fastsatt. Vanligvis blir de lagt til etter at KS og staten er ferdige. Del tre (B-delen) forhandles på det enkelte helseforetak. Fristen for når B-delsforhandlingene skal være gjennomført avtales 25. august.

For deg som jobber i andre virksomheter i Spekter

Dersom frontfaget er ferdig, vil det 25. august gjennomføres A-delsforhandlinger mellom LO Stat og Spekter. Etter A-delsforhandlingene skal det gjennomføres B-delsforhandlinger i den enkelte virksomhet. Frister for gjennomføring av disse forhandlingene avtales 25. august.

For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK)

Området som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle. Her gjennomføres forhandlingene 10.-12. november. Følg med på fo.no.

For deg som jobber i privat virksomhet (NHO Service og NHO Abelia)

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. Dette området er basert på frontfaget, med påfølgende lokale forhandlinger. Datoene er ikke klare. Følg med på fo.no.

For deg som jobber i kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken. Datoene for lønnsforhandlingene her er avtalt siste uka i oktober (uke 44).

Løønsoppgjøret

 

Hvem kan jeg spørre om jeg lurer på noe om lønnsutviklingen min?

Er du medlem i FO kan du alltid spørre våre tillitsvalgte på din arbeidsplass. De kan svare på hvordan din lønnsutvikling er sammenlignet med hva som er vanlig eller forventet for din utdannelse, stilling og ansiennitet.

LES OGSÅ: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Hvis du ikke har en tillitsvalgt på din arbeidsplass, kan du kontakte din fylkesavdeling.