Å jobbe med likelønn: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I 2019 vedtok Stortinget en styrking av aktivitets- og redgjørelsesplikten. Endringene tredde i kraft 1. januar 2020 og gjelder nå alle virksomheter i Norge.

Her kan du lese om hva dette innbærer for arbeidet med likestilling og likelønn på arbeidsplassen.

Bufdir har laget en veileder om hvordan arbeidsgivere og tillitsvalgte skal jobbe med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). 

Gå til bufdir.no/arp

SE OGSÅ: Spørsmål og svar om aktivitets-og redegjørelsesplikten

Les mer om ARP hos LDO