FO: Marit Selfors Isaksen representerer FO i delegasjonen til LO stat i forhandlinger med Spekter
DELTAR: Marit Selfors Isaksen representerer FO i delegasjonen til LO Stat i forhandlinger med Spekter

Mandag kl. 12 startet mellomoppgjøret for Spekter i 2023. Etter korte forhandlinger ble partene enige om de sentrale tilleggene og fremgangen i de resterende forhandlingene i tariffområdet.

Disse forhandlingene gjelder deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse) eller annen virksomhet som er medlem i Spekter.

– Resultatet gir et av de største sentrale tilleggene vi har sett på mange år, og er i tråd med resultatet for frontfaget. Vi følger opp i de videre forhandlingene og vil fortsette å kjempe for økt kjøpekraft for medlemmene våre, likelønn og tiltak mot lavlønn, sier Marit Selfors Isaksen, som har representert FO i forhandlingsutvalget til LO Stat.

Slik foregår Spekter-forhandlingene

I Spekter-forhandlingene deltar FO som en del av LO Stats forhandlingsutvalg. Forhandlingene foregår over flere etapper. LO stat og Spekter forhandler først om A-delen, altså de sentrale tilleggene i tråd med forutsetningene i frontfaget.

HOLD DEG OPPDATERT: Alt om lønnsoppgjøret i 2023
LES MER: Slik foregår lønnsforhandlingene med Spekter

A-delen gjelder samtlige virksomheter i Spekter og danner grunnlaget for de lokale forhandlingene på den enkelte virksomhet, eller B-del, som regulerer lønns- og arbeidsvilkår lokalt. Det blir satt frister for B-delsforhandlingene og fastsatt dato for lønnsforhandlingene i helseforetakene, det som gjerne kalles A2-delsforhandlingene. 

Se fristene lengre ned i saken.

Her er de nye tilleggene

I likhet med frontfaget ble det satt av en stor pott til sentrale tillegg. Alle ansatte får et generelt tillegg på kr. 14 625 per år. Heltidsansatte som har en årslønn på kr. 490 242 eller mindre får et ytterligere tillegg på kr. 5 850 i året. Tilleggene har virkning fra og med 1. april 2023.

– Jeg er fornøyd. De med lavest lønn går opp over 20 000 kroner i lønn. Dette er et historisk godt oppgjør, sier Isaksen.

SE AVTALEN: Protokoll innledende sentrale forhandlinger (LO Stat og Spekter) (PDF, 162KB)

I tillegg ble partene enige om at det skal gjennomføres et partssammensatt arbeid for å undersøke omfang, vilkår og mulige konsekvenser knyttet til bruk av hjemmekontor.

ENIGE: LO Stats Lise Olsen og Spekters Anne-Kari Bratten er enige i de sentrale forhandlingene i Spekter-området.

– I motsetning til den tvungne situasjonen under pandemien, kan hjemmekontor bli en normalsituasjon for flere ansatte. Dette er forhold som reiser ulikeproblemstillinger. Derfor krevde LO Stat at det skal gjennomføres et partsarbeid for å kartlegge ulike sider ved bruk av hjemmekontor fram mot hovedoppgjøret i 2024. Jeg er glad vi fikk gjennomslag for dette, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

Når sosialarbeidere står sammen får vi mer gjennomslag.

Bli medlem i FO

Fortsetter med videre forhandlinger

Partene ble enige om frister for de videre forhandlingene. De lokale forhandlingene på øvrige områder har frist for enighet 16. mai, kl. 12:00. Foreløpig forhandlingsdato for helseforetakenes er satt til 7. juni, da forhandler partene om A2-delen av avtalen. 

– Det blir spennende når vi starter lønnsforhandlingene for medlemmene våre i helseforetakene 7. juni. Da vil vi fortsette å kjempe for et solidarisk og rettferdig lønnsoppgjør som gir uttelling for kompetanse og ansvar, sier Isaksen.

I år må område 11, øvrige helseforetak, vente til forhandlingene er over for helseforetak med sykehusdrift. Altså det som kalles område 10.

SJEKK HVILKET OMRÅDE DU TILHØRER: Overenskomstområder i Spekter

Lurer du på når vi forhandler om din lønn? Sjekk ut FOs tariffkalender eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdeling.

FOs og LOs krav i forhandlingene

FOs tariffpolitiske uttalelse danner grunnlaget for hvilke krav FO bringer inn i forhandlingsutvalget til LO Stat. Prioriteringene til LO stat ble forankret på LOs representantskap i februar.

I årets mellomoppgjør vil FO og LO kjempe særlig for:

  • Økt kjøpekraft
  • Likelønn
  • Tiltak mot lavlønn

Hovedkravet om økt kjøpekraft for medlemmene blir ivaretatt gjennom generelle tillegg og heving av lønnssatsene i tariffavtalene. I forhandlingene vil FO også legge vekt på at medlemmene skal ha uttelling for kompetanse og ansvar. 

Har du andre spørsmål om årets mellomoppgjør? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.