Pensjonskamp kan føre til barnehagestreik i Nordlandia-konsernet


Denne meklingen gjelder deg som jobber i en Nordlandia-barnehage. Dersom ikke meklingen fører fram kan det blir streik. FO, Fagforbundet, Delta har i første omgang meldt plassfratredelse for 90 medlemmer i Porsgrunn og Tromsø. FO-medlemmene det gjelder er kontaktet. Har du ikke hørt noe fra oss, gjelder ikke dette deg. FO fire medlemmer i Nordlandia. 

Her kan du se hva status er i lønnsoppgjøret for FOs medlemmer i Spekter-virksomhetene, utenom helseforetakene.

Se også: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter.

Konflikten handler om rettferdig pensjon for de ansatte

De ansatte i barnehagene kjemper en kamp for gode og rettferdige pensjonsordninger. De skal være trygge på at de har tilnærmet like pensjonsvilkår uavhengig av om de jobber i offentlige eller private barnehager.

– Det er helt avgjørende at vi tar denne kampen. Sammen med Fagforbundet og Delta krever vi at det opprettholdes en bransjestandard for private barnehager. De ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår skal være like gode uavhengig av hvilken barnehage man jobber i, eller hvem som eier barnehagen, sier Marit Selfors Isaksen i FO-ledelsen.

Alle andre private barnehager har i dag en anstendig pensjon, enten lik som kommunale barnehager eller en hybridpensjon, altså en barnehagepensjon. Det er kun Norlandia som tilbyr sine ansatte en dårligere pensjon.

Les mer om meklingen hos Fagforbundet. 

Lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Se også: Alt om lønnsoppgjøret