Marit Selfors Isaksen
ENIGHET: Marit Selfors Isaksen representerte FO i forhandlingene.

Tariffområdet «Spekter» gjelder FOs 2500 medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

– Hovedavtalen er å regne som arbeidslivets grunnlov og hvert fjerde år forhandler vi og forsøker å tilpasse den til utviklingen i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Vi er godt fornøyd med resultatet og har fått gjennomslag for endringer som blir viktige i årene som kommer, sier Marit Isaksen i FOs ledelsen.

Den norske modellen

Partene er enige om at den norske modellen bidrar til å trygge arbeidsplasser og et velfungerende samfunn, og vil sammen arbeide for at oppslutningen om det organiserte arbeidslivet skal styrkes.

– Nå tydeliggjøres viktigheten av å styrke den Norske modellen og samarbeidet mellom de lokale parter, sier Marit Isaksen.

Bærekraftig arbeidsliv

Et bærekraftig arbeidsliv var ikke øverst på dagsorden da hovedavtalen ble reforhandlet for fire år siden.

– Forhandlingene i år har vist bred enighet om at det skal føres drøftelser om klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling. Det er et krav vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for, understreker Marit Isaksen.

I de virksomheter hvor det foreligger et miljøregnskap skal dette deles med de tillitsvalgte med en gang det er fastsatt.

Vil sikre ansatte bedre ved virksomhetsoverdragelser

Mange av virksomhetene i Spekter-området er splittet opp de senere år. Ved fusjoner, fisjoner og oppkjøp mellom virksomheter som allerede er i Spekter skal partene ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtaleverk som skal gjelde i overgangsperioden.

– Dette for å sikre kollektive rettigheter fram til ny overenskomst er på plass. Særlig viktig er å sikre AFP-ordningen, medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter, forklarer Marit Isaksen.

Digitale verktøy og overvåking

Mer og mer av hverdagen er digitalisert, og ansattes arbeidsoppgaver blir fort endret med nye verktøy. Det kan skape usikkerhet og utrygghet.

–Vi ønsker å skape trygge rammer rundt digitalisering. Nå skal virksomhetene drøfte innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering med tillitsvalgte, sier Marit Isaksen.

LES MER: Her kan du lese protokollen fra forhandlingene. I protokollen finner du alle detaljene fra forhandlingene, og hva partene til slutt ble enige om (PDF, 1MB).