FORNØYD: Lisbeth Berntsen Grandalen er glad for at FOs medlemmer som omfattes av avtalen får økt kjøpekraft.
FORNØYD: Lisbeth Berntsen Grandalen er glad for at FOs medlemmer som omfattes av avtalen får økt kjøpekraft.

Lønnstillegget gjelder for FOs medlemmer i Spekter-området utenom helseforetakene. Lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene starter 2. mai.

Resultatet gir et garantert tillegg på 13650 kr. Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2024.

– Mange opplever trangere økonomi, og økt kjøpekraft er det viktigste i årets lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

LES MER: Enighet i de sentrale forhandlingene i spekter. 
LES PROTOKOLL: Her er protokollen fra forhandlingene.  (PDF, 1MB)

Sentrale tillegg, arbeidshelse og etter- og videreutdanning

– Det er viktig for FO å sikre høye sentrale tillegg. Sentrale tillegg sikrer lønnsutvikling for alle våre medlemmer sier nestleder i FO, Lisbeth Berntsen Grandalen.
Hun er godt fornøyd med at våre medlemmer får økt kjøpekraft.
 
Under hovedoppgjør forhandles teksten i avtalene, i tillegg til lønn.

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO ble det avtalt å jobbe frem en kompetansereform for etter- og videreutdanning. LO Stat har krevd at de sentrale parter i felleskap finner løsninger på hvordan en slik reform kan innarbeides i Spekter-området. I tillegg skal partene sammen jobbe for ordninger som kan sikre en god arbeidshelse gjennom hele yrkeslivet.

Utover dette, har kunstig intelligens og sikring av ansatte på hjemmekontor stått sentralt.

Frister for enighet på virksomhetene

Nå starter de lokale forhandlingene ute på den enkelte virksomhet (B-delen). Fristen for å komme til enighet i de lokale forhandlingene er 3. mai (med noen få inntak).
Frist for de videre forhandlinger i område 10, 11 og 13 avtales senere.

Om forhandlingene i Spekter

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Natt til onsdag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for forhandlinger ved den enkelt virksomhet (B-del). B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig at lavlønnsprofilen blir ivaretatt i de lokale forhandlingene. Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.