STREIK: Sykehusansatte streiker for pensjon. Illustrasjonsfoto.
STREIK: Sykehusansatte streiker for pensjon. Illustrasjonsfoto.

FO har tatt ut 16 medlemmer i streik ved Oslo Universitetssykehus HF og 5 medlemmer ved St. Olavs Hospital HF. Streiken gjelder fra arbeidsdagens begynnelse onsdag 29. mai.

– De det gjelder har fått direkte beskjed fra sine respektive fylkesavdelinger, sier nestleder i FO, Marianne Solberg.

Se bilder i Fontene av de streikende

Hun har vært FOs representant i meklingen sammen med rådgiver Sissel Hallem og medlem i FOs forhandlingsdelegasjon, Bente Svendsrud som også er ansatt ved Oslo Universitetssykehus HF.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen hilste på FOs streikende medlemmer ved Oslo Universitetssykehus.

streik
KREVER PENSJON TIL ALLE: Nestleder i FO, Marianne Solberg sammen med streikeleder og foretakstillitsvalgt Ingrid Rasten og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.


Fagforbundet tar også ut medlemmer streik ved de to sykehusene, samt ved Helse Bergen HF, Sørlandet sykehus HF Kristiansand.  Totalt tas 303 medlemmer ut i streik i første uttak. Uttaket vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2 prosent av LO-forbundenes medlemmer.  

Les også:

 

Rammer unge kvinner

Deltidsansatte i sykehus som jobber mindre enn 20 prosent tjener ikke opp til verken alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon.

– Dette er både urettferdig og diskriminerende for deltidsansatte, og rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, sier nestleder Marianne Solberg i FO.

streik ous
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS: FO har tatt ut 16 medlemmer i streik ved Oslo Universitetssykehus HF.


Sykehusene har selv innført bestemmelsen. Kommunene fjernet allerede i 2013 grensen for pensjonsopptjening, og sikret dermed alle ansatte pensjon fra første krone. 

Les også: FO gir deg de viktigste nyhetene om mellomoppgjøret 2019

 

Kom ikke til enighet hos Riksmekleren

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lyktes ikke i å bli enige om rett til opptjening av pensjon fra første krone og dermed gikk oppgjøret til mekling.

Heller ikke Riksmekleren klarte å finne en løsning. Dermed blir det nå konflikt og streik. Det er Spekter område 10, helseforetakene som omfattes av konflikten.

Forbundene som er i konflikt med Spekter er FO, Fagforbundet, Creo og EL og IT-forbundet. I tillegg til LO-forbundene er også YS (Delta) i konflikt med Spekter.
 

Ingen forhandlingsvilje

LO Stat har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. Forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat peker på at forhandlingene har vært svært vanskelige.

– Spekter har overhodet ikke vist forhandlingsvilje, og de må bære ansvaret for at det nå blir streik, sier Gudbrands.

Les Fontene-sak: Sykehusansatte klare til å streike for pensjon

Les mer: Fire grunner til streiken i Spekter 
 

Derfor streiker forbundene

LO og YS krever at sykehusene fjerner grensen for pensjonsopptjening for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.
•         Rett til pensjon, uførepensjon og etterlattepensjon skal være uavhengig av stillingsstørrelse.
•         3 av 4 som rammes av dagens bestemmelse er kvinner i små stillinger med lav lønn.
•         Kostnaden for rettferdig pensjonsopptjening er småpenger for arbeidsgiver, 
men betyr svært mye for de det gjelder. 

Forbundende beklager ulempene denne konflikten påfører pasienter og pårørende. 

LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene. FO har om lag 2 500 medlemmer.