Nå er lønnsoppgjøret i Spekter i gang

Dette lønnsoppgjøret gjelder FOs medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i Spekter. Forhandlingene foregår mellom Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN på arbeidstakersiden. FO er en del av LO Stat. Ved å stå sammen med andre forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

FO med tre krav

– FOs overordnede krav i de sentrale A-delsforhandlingene er opprettholde kjøpekraften. Vi krever også en likelønnsprofil som bidrar til å utligne lønnsforskjeller som eksisterer mellom kvinner og menn. I tillegg krever vi verdsetting av utdanning og kompetanse, sier Marit S. Isaksen i FO-ledelsen, som representerer FO i forhandlingene.

Les også: LO Stat krever opprettholdelse av kjøpekraft i Spekter

Lønnsoppgjøret i Spekter har flere faser. A-delsforhandlingen er felles for alle Spekter-virksomheter, og handler om grunnleggende spørsmål i hovedavtalen. I tillegg avtales det generelle lønnstillegget for virksomheter som ikke er helseforetak.  

Lønnsoppgjøret som handler om lønna for FOs medlemmer i helseforetakene forhandles senere. Følg med på fo.no.

Les mer: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør kan du kontakte din tillitsvalgt eller FOs avdeling i ditt fylke.

Les mer: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff