Spørsmål: Hva er A2-forhandlingene og hvem gjelder de for?

A2-forhandlingene er tariffoppgjøret for overenskomstområde 10 og 13, og gjelder for de ansatte i helseforetakene og sykehus med driftsavtale.

Spørsmål: Hvor finner jeg mer informasjon om A2-forhandlingene?

Trykk her for å lese

Spørsmål: Hva er forskjellen på stillingsgruppe 4 og 5?

Svar: Stillingsgruppe 4 er stillinger med krav om høyskoleutdanning mens stillingsgruppe 5 er stillinger med krav om høyskoleutdanning med spesialutdanning.

Spørsmål: Hvor finner jeg den nye lønnstabellen?

Trykk her for å finne tabellen

Spørsmål: Når gjelder de nye minstelønnssatsene fra?

Svar: Minstelønnssatsene gjelder fra 1. august for stillingsgruppe 4 og stillingsgruppe 5.

Spørsmål: Jeg har 10 års ansiennitet og skjønner ikke om jeg skal ha prosenttillegg (4,1 % samlet) eller ny minstelønnssats, hvordan vet jeg hva som gjelder for meg?

Svar: Dersom du ved utregning av prosentvis tillegg får en grunnlønn lavere enn den nye minstelønnssatsen for 10 år, skal du ha minstelønnssatsen for 10 år. Dersom du får bedre uttelling ved prosentvis tillegg, skal du ha dette. Dette gjelder både stillingsgruppe 4 og 5.

Spørsmål: Hva er ny lønn for medlemmer med 16 års ansiennitet?

Svar: Det eksisterer ikke noen minstelønnssats for 16 år for stillingsgruppe 4 og 5, de med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på samlet 4,1 % av grunnlønn.

 

Spørsmål: Hva er ny lønn for medlemmer med 16 års ansiennitet i gruppe?

Godt observert, du har rett i at 16 års ansiennitet ikke er beskrevet i resultatet. Dette er fordi det ikke eksisterer ikke noen minstelønnssats for 16 års ansiennitet for stillingsgruppe 4 og 5. De med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på samlet 4,1 % av grunnlønn. Dersom man ved beregning av dette tillegget (grunnlønn : 100 x 4,1 = tillegget man skal ha), ender totalt med en lavere grunnlønn enn minstelønnssatsen for sin stillingsgruppe og ansiennitet, skal man ha minstelønnssatsen for sin stillingsgruppe/ansiennitet i stedet. Under finner du de nye minstelønnssatsene basert på ansiennitet.
 
Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning
0 års lønnsansiennitet kr. 490.000,- pr. år. (inntil 20 000,- økning)
4 års lønnsansiennitet kr. 513.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
8 års lønnsansiennitet kr. 549.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
10 års lønnsansiennitet kr. 602.000,- pr. år (inntil 32 000,- økning)
 
Endringene gjøres med virkning fra 1. august 2022.

Spørsmål: Hva er endringen i lørdags- og søndagstillegg og når trer det i kraft?
Svar: Lørdags- og søndagstillegget økes til 23 % (minimum 50 kroner i timen), endringen trer i kraft fra 1. oktober 2022.

Spørsmål: Hva betyr protokolltilførselen man fikk gjennomslag for?

Svar: Protokolltilførselen innebærer en gjensidig forpliktelse mellom partene til sikre ansatte i stillingsgruppe 5 med 10 års ansiennitet eller mer en minstelønn på kr 650.000 senest i løpet av 2024