Opptrapping
OPPTRAPPING: Nå blir enda flere tatt ut i streiken ved sykehusene. Konflikten har pågått siden 29.mai. (Foto: FO)


FO tar nå ut 5 ansatte ved Oslo Universitetssykehus og 16 ved St.Olavs hospital i Trondheim.

Fra tirsdag 11. juni er til sammen 42 FO-medlemmer i streik - 21 ved hvert sykehus. Medlemmene det gjelder har fått beskjed av FO og følges opp lokalt. 

Både LO og YS trapper opp sykehusstreiken fra tirsdag 11. juni. LO tar ut medlemmer fra Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og Creo. Ved streikeopptrappingen tar LO-forbundene ut i alt ytterligere 126 medlemmer mens YS tar ut 51. Dermed er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt. 
 
Det er streik ved Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, og Sørlandet sykehus. I tillegg er nye streikesteder Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal, og Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Les alt om streiken: fo.no/streik
Les Fontene- sak om opptrapping i sykehussstreiken

–Et pensjonssvik

– Vi står på vårt og streiker mot det som er et pensjonssvik. Vi er utrolig stolte over den jobben de streikende gjør. Streikeviljen er stor og dette er et krav vi ikke er villig til å gi oss på,  sier nestleder i FO, Marianne Solberg.

Dette er et utrolig viktig krav og det er godt å å vite at vi har bred støtte blant andre forbund, organisasjoner og politikere, understreker FOs nesteleder. Det er både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav.

– At enkelte arbeidstakere ikke skal tjene opp pensjon er urettferdig og diskriminerende. Og det går i all hovedsak utover kvinner og de fleste er unge, sier Solberg, og legger til: 

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon.

Sykehusansatte har vært i streik siden 29. mai. De streiker for pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, som de kaller et "ufravikelig" krav.
 

Her utvides streiken

FO utvider streiken:

  • St. Olavs hospital utvider med: 16
  • Universitetssykehuset i Oslo utvider med: 5

LO-Stats tall for utvidelse av streiken;

  • St. Olavs hospital utvider med: 19 
  • Sykehuset Østfold: 25
  • Sørlandet sykehus Arendal: 32
  • Universitetssykehuset Nord- Norge HF Tromsø: 27

Creo

  • Universitetssykehuset i Oslo: 2