Hanne Glemmestad
ENIGHET: Hanne Glemmestad fra FOs forbundsledelse er fornøyd med avtalene som er fremforhandlet.

Disse forhandlingene gjelder for deg som jobber i tariffområdet Virke-HUK.

Mandag startet årets hovedtarifforhandlingen mellom FO og Virke. HUK-området omfatter virksomheter inngenfor helse, utdanning, og kultur og frivillighet. FO er forhandlingspart i flere overenskomster med Virke. Torsdag ble partene enige om vilkårene i flere avtaler. Noen ble likevel utsatt på grunn av den pågående lærerstreiken.

Disse avtalene er ferdig forhandlet:

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten

Har du spørsmål eller er usikker på hvilken avtale som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

Viktige gjennomslag for FO

– For FO er målet et rettferdig lønnsoppgjør hvor vi sikrer medlemmene i Virke lik lønnsvekst som medlemmene i offentlig sektor. I en tid hvor prisene stiger og arbeidspresset er høyt, er det viktig å sørge for like lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, sa Hanne Glemmestad mandags morgen.

LES OGSÅ: Her er kravene i lønnsoppgjøret for ideell sektor (Virke-HUK)

Et sterkere FO betyr mer gjennomslag i tarifforhandlingene. Vil du bidra til bedre lønns- og arbeidsvilkår på din arbeidsplass?

Glemmestad leder forhandlingene med Virke på vegne av FOs medlemmer. Hun mener at de har lyktes å opprettholde parallelliteten, altså tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår, mellom Virke-avtalene og avtalene med Staten og Spekter. Avtalene som følger betingelsene i kommunal sektor er utsatt på grunn av lærerstreiken i KS-området.

Hanne Glemmestad

– Vi har forhandlet frem avtaler som gjør at sosialarbeidere i ideell sektor tjener tilsvarende som sine kollegaer i Staten og Spekter-området. Som i Staten blir det gamle lønnssystemet modernisert og forenklet, noe som innebærer ansiennitetssopprykk som sikrer ansatte i lønnsstige flere opprykk i fremtiden. Medlemmene i spesialisthelsetjenesten er også sikret en god lønnsvekst, sier Glemmestad.

SE OGSÅ: Solid lønnsoppgjør stanset streik i staten. Sjekk summene
LES MER: Enighet i sykehusoppgjøret. Her er den nye lønnen din

Her er den nye lønnen

Medlemmer som er omfattet av overenskomsten for virksomheter § 26, høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner får en lønnsvekst på 3, 84 prosent. Ansatte i lønnstrinn 19-64 får et generelt kronetillegg på kr 10 000, mens ansatte i lønnstrinn 65-101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent. Det er også satt av 0,85 prosent for lokale forhandlinger. Virkningspunktet for alle tilleggene er 1. mai.

– Medlemmene i Virke som har tilsvarende overenskomster som i Staten kan forvente minst 10 000 kroner ekstra etter årets lønnsoppgjør, sier Glemmestad.

Medlemmer som er omfattet av overenskomsten for spesialisthelsetjenesten går et generelt tillegg på 3 prosent ved 0, 4 og 8 års ansiennitet. Ansatte med 10 års ansiennitet eller mer får et ytterligere tillegg på 1,1 prosent. Totalt blir dette 4,1 prosent. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger. Glemmestad trekker spesielt frem at høyskolegruppene med ytterligere spesialistutdanning (kategori D) er sikret god lønnsvekst de kommende årene.

LES ALLE VILKÅRENE: Protokoll for HUK-oppgjørene (del 1) (PDF, 3MB)

– Vi fikk tilført protokollen at ansatte i stillingsgruppe D skal være sikret en minstelønn på kr. 650 000 senest i løpet av 2024. Det vil si at alle barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere med spesialistutdanning er sikret en god lønnsvekst i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Her er de nye minstelønssatsene for medlemmer i spesialisthelsetjenesten
LønnskategoriStillingsgrupper0 år4 år8 år10 år
Chvor det kreves 3 års høyskoleutdanningkr. 437 000kr. 453 000kr. 478 000kr. 538 000
Dhvor det kreves høyskoleutdanning, samt ytterligere spesialisutdanningkr. 490 000kr. 513 000kr. 549 000kr. 602 000

Årets hovedoppgjør betyr at andre vilkår er oppe til forhandling, i tillegg spørsmål om lønnsutvikling. For FO har kompetansesituasjonen i virksomhetene, likelønnsarbeidet og arbeidet mot vold og trusler vært spesielt viktig.

Resultatet i hovedoppgjøret Virke- HUK 2022 går nå til uravstemning. Du kan lese uravstemningsdokumentet her. (PDF, 195KB)

Hanne Glemmestad

Veien videre

Avtalene som er utsatt vil forhandles i oktober. Dette er avtalene som følger betingelsene i kommunal sektor.

Disse forhandlingene ble utsatt på grunn av den pågående lærerstreiken:

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27
  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør? Kontakt din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.