Pause i lønnsoppgjøret. Forhandlingene gjenopptas til høsten.


Denne avgjørelsen får betydning for alle de andre tariffoppgjørene i årets lønnsoppgjør. Alle oppgjørene er altså utsatt til høsten.

– Vårt system for lønnsdannelse er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene. Derfor vil også alle de andre oppgjørene bli utsatt til frontfaget har forhandlet ferdig, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

Les mer på lo.no: Pause i lønnsoppgjøret

Utsettelsen betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder.

FO-leder Mimmi Kvisvik støtter avgjørelsen:

– Nå må vi konsentrere oss om å bekjempe smitten, beskytte risikogruppene og begrense belastningen på helsevesenet, sier hun.

Les mer hos Frifagbevegelse: Alle lønnsoppgjørene er utsatt. Ny oppstart er 3. august

VIKTIG INFO FOR KOMMUNAL SEKTORKorona-pandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner - fellesuttalelse (PDF, 708KB)

VIKTIG INFO FOR SYKEHUSSEKTOREN: Felles uttalelse med hovedorganisjonene om organisering av arbeidet i sykehusene under Koronasituasjonen