FORNØYD FO-LEDER: Mimmi Kvisvik er glad for at det 6. desember ble enighet om en ny hovedavtale for kommunesektoren.
FORNØYD FO-LEDER: Mimmi Kvisvik er glad for at det 6. desember ble enighet om en ny hovedavtale for kommunesektoren.

I ettermiddag ble partene i kommunesektoren enige om en ny, revidert hovedavtale for kommunesektoren. Avtalen innebærer en styrking av formålsparagrafen som omhandler blant annet klima og helsefremmende arbeid.

– I tillegg til avtalebestemmelser i selve avtalen inneholder protokollen gode formuleringer om blant annet tillitsvalgtsordningen og permisjonsbestemmelser, sier Kvisvik.

Nedenfor følger uttalelse fra LO-kommune:


Enighet om ny hovedavtale i kommunesektoren
 

Partene i kommunesektoren ble enige om en ny, revidert hovedavtale sent på ettermiddagen fredag 6.12. Nytt er bestemmelser om helsefremmende arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

– Vi er glade og lettet over at vi greide å bli enige om ny avtale. Det er vanligvis små endringer i hovedavtalen, men denne gangen fikk vi til viktige nye formuleringer. Partene er nå enige om at klima og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen. Jeg tror det blir viktig i årene som kommer, sier lederen for LO-kommune, Mette Nord.

Hovedavtalen beskriver tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er helt grunnleggende i fagforeningsarbeidet. Nord forteller at det var lange forhandlinger om pensjonsordninger i KS bedrift.

 – Vi ser ingen grunn til å åpne for nye pensjonsordninger. Vi har allerede avtalt ny offentlig tjenestepensjon og har i tillegg mulighet for å avtale den såkalte hybridpensjonen. Dette er en ordning som likner offentlig tjenestepensjon.

– Samfunnsutviklingen fører til at mange må jobbe lenger. Hvis det skal bli noe av, så må vi legge til rette for at arbeidslivet gjør det mulig å stå lenge i jobb. Derfor var det viktig å få inn nye bestemmelser om et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Det fikk vi, sier Mette Nord.

Les protokollen fra forhandlingene her. (PDF, 3MB)