Oppstart i forhandlinger om ny hovedavtale i kommunal sektor
KOMMUNAL SEKTOR: FO-leder Mimmi Kvisvik og rådgiver Helga Melsom før tariffoppgjøret i KS våren 2019.


FO har om lag 14 000 medlemmer i  KS-området. Det gjelder FO-medlemmer som jobber i en kommune eller fylkeskommune.

– Dette er viktige forhandlinger. Denne hovedavtalen legger premissene for samhandlingen mellom LO kommune og KS,  sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Det er LO kommune som forhandler på vegne av FO, men FO deltar som en del av forhandlingsammenslutningen.

Forhandlingene avsluttes 5. eller 6. desember.


Hva er en hovedavtale?

Hovedavtalen er en slags "grunnlov" for medbestemmelse i komunal sektor. Den inneholder retningslinjer og regler for samspillet mellom arbeidsgiver, fagforeninger og tillitsvalgte. Det er hovedavtalen som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene. Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre.

Les mer: Hovedavtalen i KS.