OSLO KOMMUNE: Fylkesleder i FO Oslo, Tore Kristiansen, er FOs representant i forhandlingsutvalget til KAH.
OSLO KOMMUNE: Fylkesleder i FO Oslo, Tore Kristiansen, er FOs representant i forhandlingsutvalget til Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH).


FOs medlemmer ansatt i Oslo kommune får mellom 12 000 -16 000 kroner i generelt tillegg.

– Oppgjøret gir FOs medlemmer et godt resultat, og det utgjør omtrent 3,2 prosent, sier leder i FO Oslo, Tore Kristiansen.  

Innretningen er 2, 62 prosent i prosentvis tillegg på lønnstabellen, minimum 12 000 kroner, med virkning fra 01.05.2019.

– Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer. Resultatet gjør at kronebeløpet som nå er lagt til lønnstabellen er betydelig høyere enn det ellers hadde blitt, sier Kristiansen.

Siden partene har blitt enige om en ramme som er litt høyere enn frontfaget tar Oslo kommune forbehold om at oppgjøret godkjennes av bystyret.

Les mer i Fontene: Derfor er FO Oslo og Tore Kristiansen fornøyd med årets oppgjør