Brudd i statsoppgjøret
BRUDD: Marianne Solberg er skuffet over staten i hovedoppgjøret


Arbeidstakersiden brøt mandag forhandlingene med staten i årets hovedoppgjør. Den 23. september skal partene møtes hos Riksmekleren for å komme til enighet. Nestleder i FO, Marianne Solberg, er skuffet over manglende forhandlingsvilje fra staten.

FO har om lag 2 500 medlemmer i staten. Frist for å komme til enighet hos Riksmekleren er midnatt til 15. oktober. Solberg mener det er nødvendig å bryte forhandlingene etter at staten forlangte et nulloppgjør.

Krevende forhandlinger

– Det er alltid krevende med en motpart som krever at ingen skal gå opp i lønn. Vi aksepterer ikke at heltene i staten skal få null kroner ekstra. Derfor bryter vi forhandlingene, sier Solberg.

Hun mener arbeidsgiversiden viste liten vilje til forhandling. Solberg viser til at staten mente at rammen fra frontfagsforhandlingene på 1,7 prosent ikke tillater lønnsvekst i staten. Dette er FO uenige i.

– Det er rom til å gi statsansatte økt lønn innenfor rammen. Det vil sende et merkelig signal om ansatte i staten er de eneste som ikke får noe i årets forhandlinger, sier Solberg.

Dette får støtte hos LO Stat-leder Egil André Aas.

– De har rett og slett låst seg. Og da var det heller ikke noe poeng å forhandle videre. Det er svært sjeldent at vi bryter forhandlinger før fristen, men denne gangen måtte det til, sier Aas. 

Krever oppfølging av likelønn

FO har levert krav om at partene i staten i fellesskap skal følge opp den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. FO mener det vil styrke arbeidet for likestilling og likelønn, og mot diskriminering. Dette har partene fått til i Spekter-området. Solberg er skuffet over at staten ikke vil gjøre mer her. 

LES MER: FO krever likelønnsarbeid inn i tariffavtalene, men vil det redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn? Vi har spurt ekspertene

– Vi trenger en satsning på arbeidet for likestilling og mot diskriminering, og det er naturlig at partene jobber sammen for å oppnå dette, sier Solberg.