Likelønnsprofilen var heller ikke i nærheten av å gjøre et løft som monner.
Likelønnsprofilen var ikke i nærheten av å gjøre et løft som monner. Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen sammen med Haavard Ostermann, rådgiver i FO.

Et av de heteste stridstemaene var avtalefestet pensjon. Bestemmelsene om dette i dagens tariffavtale gjelder for personer født i 1962 eller tidligere. I fjor ble det inngått en pensjonsavtale mellom staten ved Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og LO som gjelder for de som er født 1963 og senere. Selv om pensjonsavtalen er bindende, var staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ikke villige til å endre tariffavtalen i tråd med pensjonsavtalen.

 – Det er forunderlig at et mellomoppgjør strander på at staten ikke vil tariffeste en pensjonsavtale som ble inngått i fjor, og der alle parter var enige. De reelle forhandlingene kom egentlig aldri i gang fordi staten ikke en gang ville diskutere AFP-spørsmålet, sier Kathrine Haugland Martinsen i FOs forbundsledelse.

Les mer i Fontene: Brudd i lønnsoppgjøret i staten


Ingen likelønnsprofil

Det var også stor avstand mellom partenes økonomiske krav. Statens siste tilbud var et godt stykke fra å sikre en reell lønnsvekst til alle, som var et av LO Stats hovedkrav. Likelønnsprofilen var heller ikke i nærheten av å gjøre et løft som monner.

 – Når staten ikke er villig til å komme oss i møte på noen av våre mest sentrale krav er veien kort til Riksmekleren. Vi er rett og slett skuffet over statens holdning, og særlig over at de ikke er villige til en gang å diskutere å tariffeste AFP, noe staten allerede er forpliktet til gjennom pensjonsavtalen fra 2018, avslutter Martinsen.


Meklingsfrist 24. mai.

Neste steg i prosessen blir altså mekling, med frist ved midnat t23. mai. FO har ca. 2300 medlemmer som jobber i statlig sektor.

Les pressemeldingen til LO Stat her