Marianne Solberg og Egil Andre Aas
MEKLING: FOs Marianne Solberg og Egil Andre Aas fra LO Stat er klare for meklingsinnspurt

I slutten av april brøt LO Stat forhandlingene i årets statsoppgjør. Dermed gikk oppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren. For FO handler konflikten om likelønn og solidaritet.

LES MER: Bryter forhandlingene med staten

– Vi sto for langt unna hverandre, rett og slett. Vi fikk ikke gjennomslag for våre viktigste saker. Derfor må vi om hjelp fra Riksmekleren, sa FO-nestleder Marianne Solberg som forhandler på vegne av FO i statsoppgjøret.

LES KRAVENE: Statsoppgjøret er i gang. Her er kravene

Lørdag 21. mai starter meklingsinnspurten. Dersom partene ikke blir enige innen fristen ved midnatt 23. mai, kan det bli streik fra og med 24. mai kl. 06.00. FO-medlemmene ved Oslo friomsorgskontor er blant de første som tas ut ved en eventuell streik. Se hele streikeuttaket for første fase nederst i saken.

LES OM UTTAKET: Oslo rammes i første uttak ved streik i staten

Statsoppgjøret gjelder deg som er FO-medlem og jobber i staten. Virksomhetene som det jobber flest FO-medlemmer i, er Bufetat, Nav og Kriminalomsorgen. 

I statsoppgjøret forhandler FO som en del av LO Stat. 9. mai leverte LO Stat områdevarsel som viser hvilke departementer og virksomheter som vil bli tatt ut ved en eventuell streik. Medlemmer som blir tatt ut i streik, vil få beskjed senest fire dager før streiken starter eller trappes opp. LO Stat har sendt ut streikevarsel for 4 400 medlemmer.

– Vi har noen travle dager foran oss hos Riksmekleren, men er innstilt på å bruke tiden godt. Vi sto et stykke fra hverandre da vi brøt forhandlingene den 29. april, så det er mye jobb som gjenstår, sier Egil André Aas, leder i LO Stat om meklingsinnspurten.

Medlemmer av FO som har fått beskjed om at de vil bli tatt ut i streik, vil få beskjed dersom meklingen ikke fører til enighet. Det er ikke uvanlig at meklingen foregår på overtid, selv etter at fristen har gått ut. Derfor vil FOs nettsider også oppdateres løpende om utviklingen i meklingen. Dersom det ikke blir brudd, skal alle medlemmer møte på jobb som vanlig. 

LES OGSÅ: Dette må vi vite, om det blir streik

Jobber du i staten og har spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling

LES OGSÅ:Alt om lønnsoppgjøret
LES OGSÅ:Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Her er første streikeuttak

Drøyt 1000 medlemmer i LO Stats forbund i staten vil bli tatt ut i streik den 24. mai om meklingen ikke fører fram. Her er den fulle oversikten over første streikeuttak, antallet medlemmer som vil tas ut i streik står i parentes. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Departementet (31)
           
Barne- og familiedepartementet
Departementet (38)
           
Finansdepartementet
Departementet (29)
           
Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet (23)
           
Justis- og beredskapsdepartementet
Departementet (35)
Oslo frimsorgskontor (23)
Innlandet fengsel (1)
Ila fengsel i Oslo (1)
           
Klima- og miljødepartementet
Departementet (47)
           
Kommunal- og distriksdepartementet
Departementet (85)
           
Kultur- og inkluderingsdepartementet
Departementet (38)
           
Kunnskapsdepartementet
Departementet (71)
Universitetet i Oslo (504)
           
Landbruks- og matdepartementet
Departementet (18)
           
Nærings- og fiskeridepartementet
Departementet (41)
           
Olje- og energidepartementet
Departementet (17)
           
Samferdselsdepartementet
Departementet (27)
           
Totalt: 1 029