FO har fått landsdekkende klubb i kriminalomsorgen

Klubben er ledet av Siv Anita Haukdal, som også er regiontillitsvalgt for region nord i Kriminalomsorgen.  Haukdal har lang fartstid både som ansatt i kriminalomsorgen og som tillitsvalgt. Hun jobber på Trøndelag friomsorgskontor, og ser fram til å ta fatt på det nye vervet.  

– Jeg er opptatt av å synliggjøre de sosialfaglige i kriminalomsorgen. Vi har en lang og stolt tradisjon i etaten, og spiller en viktig rolle for god straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet. Vi har spisskompetanse på det å forebygge og løse sosiale problemer, og det er derfor viktig at våre perspektiver og erfaringer blir inkludert når etaten skal utvikle seg videre, sier Haukdal.  

Siv Anita Haukdal

Haukdal får plass i de sentrale IDF-møtene, hvor de ansatte sine representanter månedlig møter direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet. IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og på disse møtene tar direktøren og de tillitsvalgte opp ulike saker som har betydning for de ansattes arbeidssituasjon.  

En viktig sak å jobbe med er ulike omstillingsprosesser i kriminalomsorgen. Det har en stund vært planer om at etaten skulle gå fra fem regioner til 12 enheter, og flere piloter har blitt gjennomført. Nylig ble det klart at flertallet i justiskomiteen ikke støtter regjeringens forslag. Hvis ikke partiene ombestemmer seg innen saken skal opp i Stortinget, blir det ikke noe av reformen

Vi utvikle seg faglig og jobbe for høyere lønn

– Det er viktig for klubben å ivareta FO-medlemmene under omstillingsprosesser. Denne saken viser hvor fort det kan snu. Det kan være en stor belastning å stå i omstilling over tid. Medbestemmelsen er viktig for at slike prosesser skal bli gode, sier hun.  

De sosialfaglig ansatte er ifølge Haukdal opptatt av mulighetene til å kunne utvikle seg faglig i jobben, og hun forteller at det er mange spennende arbeidsoppgaver i kriminalomsorgen. Men lønn er også viktig.   

– Vi ser at vi sakker akterut lønnsmessig, og fortsetter dette vil vi slite med å rekruttere de beste folkene. Lønn er også sentralt for å beholde kompetanse. Derfor blir lokale lønnsforhandlinger en viktig oppgave for oss, avslutter hun.  

Fornøyd FO-leder vi ha flere med på laget

FO-leder Mimmi Kvisvik er begeistret over at den landsdekkende klubben er stiftet.         

– Jeg ønsker å gratulere Siv Anita og de andre regiontillitsvalgte med den nye landsdekkende klubben, sier Kvisvik.

– Det har vært en lang og grundig prosess for å få på plass denne klubben, og jeg vil berømme de tillitsvalgte for den jobben de gjør.  

Mimmi Kvisvik

– Jeg tror også dette blir positivt for FO-medlemmene sin mulighet til å være med å påvirke, og for synligheten til FO i kriminalomsorgen. Jeg håper at enda flere sosialfaglige ansatte nå vil bli med FO-fellesskapet i kriminalomsorgen, sier hun.  

I tillegg til Siv Anita Haukdal består styret i den landsdekkende klubben av nestleder Ellen Utsi (region øst), sekretær Kjersti Selsås (region sørvest), og Ingrid Hordvik fra region vest. Plasstillitsvalgt Anne Birgitte Rosvald fra Vestfold var også med på stiftelsesmøtet, som representant fra region sør.