Likelønnsdagen: FO har laget animasjonsfilm om ARP


I snitt tjener kvinner fremdeles bare litt over 87 kroner for hver hundrelapp menn tjener. Fortsetter utviklingen som de siste 20 årene, vil det ta 50 år før vi har full likelønn i Norge.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) gir alle norske arbeidsplasser en plikt til å jobbe aktivt, målretta og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. FO mener ARP er et viktig verktøy for å få til full likelønn.

– Vi er nødt til å skru opp tempoet i likelønnsutviklingen. Jobber vi godt med ARP vil kanskje få til det. Jeg oppfordrer alle til å se denne filmen for å lære mer om hva aktivitets- og redegjørelsesplikten er, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

SE OGSÅ: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)?

Filmen er laget i samarbeid med VON kommunikasjon, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bufdir.

Se filmen her