FO ønsker et likeverdig samfunn. Det betyr at kvinner og menn fortjener lik lønn for arbeid av lik verdi. Selv om Norge er ett av verdens mest likestilte land, vil det ta over 50 år før vi har likelønn, i følge tall fra Institutt for samfunnsforskning.

Likelønnsdagen markerer at en menn i snitt allerede har tjent en gjennomsnittlig kvinnelønn. Fra og med 15. november jobber kvinner i teorien gratis.

Derfor gikk kvinnedominerte Fellesorganisasjonen (FO) sammen med det mannsdominerte Fellesforbundet for å sette samfunnsproblemet på dagsorden. 

– Om det tar 50 år før vi har likelønn, vil dagens kvinnelige studenter aldri oppleve å tjene det samme som sine mannlige studiekamerater, skrev FO-leder Mimmi Kvisvik til NRK Ytring sammen med Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet. 

LES INNLEGGET: Likelønn kommer ikke av seg selv

Kvelden før gikk forbundslederne ut sammen på Dagsrevyen og krevde at politikerne tok ansvar og fulge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Se innslaget øverst i saken.

Et samfunnsproblem og politisk ansvar

– ARP må bli bedre kjent og det skal vi ta ansvar for at den blir, svarte Likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NRK.

Mimmi og Anette prater

– Nå skjerper vi inn plikten fra nyttår når bedritene også får beskjed om at de må kartlegge lønnsforskjellene internt i bedriften.

Sammen med Arbeidsminister Hadia Tajik skrev hun til TV2 om hvorfor kartleggingen er viktig.

LES INNLEGGET: Likelønn kommer ikke av seg selv

Er du enda ikke medlem av FO?
Bli medlem her

– Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er den aller viktigste forklaringen på lønnsgapet i Norge. Men det er likevel ikke hele forklaringen. Det finnes også forskjeller innad i samme yrke eller bransje, skriver statsrådene.

FO er bekymret for at ARP er lite kjent og derfor ikke følges opp. Til likelønnsdagen i fjor lagde forbundet en animasjonsfilm som forklarer pliktene og hvordan de kan følges opp.

Vil du styrke laget og verve til FO?
Del vervelenken

I år ble den røde boksen til FO satt opp på Youngstorget i Oslo for å forklare forbigåere hvordan ARP kan brukes til å få ned lønnsforskjellene. I tillegg er videoen sett over 100 000 ganger i sosiale medier. 

Mennesker foran boks

Hvordan kan ARP få ned lønnsforskjellene?

Selv når man justerer for at kvinner jobber med deltid, jobber tradisjonelt i andre sektorer og har lavere kapitalinntekter ser vi store inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. 

Mange tillitsvalgte bruker allerede ARP lokalt. På LOs likelønnsfrokost fortalte Jan Aarskog, FOs virksomhetsleder i Bufetat om hvordan de samarbeider med Bufdir for å minke forskjellene mellom de ansatte i barnevernet. 

Likevel var Aarskog tydelig på at ARP alene ikke løser lønnsforskjellene mellom sektorer.

– Når vi løser likelønnsproblemene våre i Bufetat, og menn og kvinner hos oss tjener likt, er vi likevel dårlig lønnet fordi vi er en kvinnedominert arbeidsplass, sa han.

– Jeg håper at regjeringen med tildelingsbrevene kan se på hvordan vi ligger an i forhold til mannsdominerte yrker og gjøre noe med det. For vår del, med ansatte med bachelor- og masterutdanning, er det naturlig å sammenligne oss med funksjonærer i industrien, sa virksomhetstillitsvalgten i Bufetat og henvendte seg til Tajik, som igjen mente at forslaget var interessant. 

– At vi skal jobbe mer systematisk med tildelingsbrevene, syns jeg er et godt innspill. Det skal jeg ta med videre til mine kolleger i regjeringen, sa Tajik som også tok til orde for å opprette en likelønnspott for utjevne forskjellene. 

LES SAKEN: Arbeidsministeren vil ha heltidspott. Dette er grunnen

Rødt løfter også forslaget om likelønnspott inn i sitt alternative statsbudsjett.

#HunJobberGratis

I år ville FO at flere skulle ta del i markeringen. Derfor lanserte forbundet emneknaggen #HunJobberGratis for å synliggjøre at kvinner i teorien slutter å tjene penger etter likelønnsdagen. 

Emneknaggen nådde over 600 000 personer i løpet av få dager.

Utløste debatt om likelønnstallene

Likelønn og kjønnsdiskriminering er et tema som opptar og engasjerer mange. I kommentarfelt og presse var det flere som kritiserte statistikkbruken. Sosiologiprofessor Arild Blekesaune fra NTNU mente NRK-innslaget var misvisende.

LES KRITIKKEN: Reagerer på NRK-innslag om lønn: – Misvisende

Under kan du høre Marianne Solberg, Nestleder i FO, forklare likelønnsdagen og emneknaggen #HunJobberGratis på Radio Nova.

– Om en sykepleier skal ha samme lønn som en ingeniør - det er noe helt annet enn diskusjonen om at kvinnelige og mannlige ingeniører i samme stilling har samme lønn. Og i Dagsrevyen tok de det som gitt at de to er det samme, sier han.

På kritikken svarer FOs forbundsleder at både landsgjennomsnittet og forskjellene internt på samme arbeidsplass viser at kvinner diskrimineres i arbeidslivet.

– I NRK var det viktig for oss å både få frem at kvinne- og mannsdominerte yrker verdsettes forskjellig og at kvinner og menn tjener forskjellig i sammenlignbare stillinger. Det første er noe vi må løse på samfunnsnivå, det siste må vi løse på hver enkelt arbeidsplass, sa Kvisvik til Nettavisen.

Under kan du høre intervjuet med Mimmi Kvisvik om hvem som har ansvar for å få likelønn i Norge.

Fortsetter kampen

Selv om likelønnsdagen er over betyr ikke det at kampen for likelønn er ferdig. FO jobber aktivt for at LOs tariffpolitikk viser at sammenslutningen tar likelønn på alvor. Samtidig kjemper våre tillitsvalgte for å utjevne lønnsforskjeller over hele landet.

Hvis du er usikker på om du får riktig lønn, finn din tillitsvalgt her eller kontakt din fylkesavdeling.