Sterke stemmer på likelønnsarrangement - Her kan du se de ulike innslagene
BAK KULISSENE: To år med pandemi har gjort FO-leder Mimmi Kvisvik godt erfaren med digitale innledninger.

Årets likelønnsfrokost, ledet av FOs nestleder Marianne Solberg, ble en stor suksess. Likelønnsproblematikken er ikke løst i ett lønnsoppgjør, men likelønn må ikke bli vikelønn, er den tydelige beskjeden fra både FO-leder Mimmi Kvisvik, og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Anette Trettebergstuens oppløftende bidrag skisserte tydelig hva regjeringens mål og planer er for å styrke likelønnsarbeidet. Hun var klar i sin tale – Likelønn er en kampsak vi skal kjempe for, sa hun. 

Her kan du se innslaget til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Førsteamanuensis Hulda Mjøll Gunnarsdottir ved UiS, presenterte sammen med sin kollega Håvard Haugstvedt, hovedfunnene i rapporten "Sosialt arbeid under COVID 19. Brukerkontakt, arbeidsvilkår og smittevern". 

Her kom det tydelig frem hvilken belastning sosialarbeidere har hatt som følge av pandemien. – Dette er viktige fakta å ta med seg inn i lønnsoppgjøret, kommenterte FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Her kan du se presentasjon av rapporten ved Mjøll Gunnarsdottir og Haugstvedt

Likelønnskampen

Forbundsleder Mimmi Kvisvik gav en helhetlig innføring i likelønnsproblematikken vi står overfor i dag, og snakket om hvordan den norske frontfagsmodellen må brukes i kampen for likelønn, ikke forkastes. 

Her kan du se Mimmi Kvisviks innlegg "Likelønn må ikke bli vikelønn".

LES MER: Slik jobber FO for likelønn

Fra Julie Lødrup i LOs ledelse fikk vi klar tale: Frontfagsmodellen har løftet de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, ikke holdt de nede. De offentlige lønningene i Norge er verdens høyeste, takket være den norske modellen. 

Hun var tydelig på at LO vil lønnsforskjellene til livs, og at veien å gå er gjennom mulighetene i dagens system.

Her kan du se Julie Lødrups innlegg "Likelønn for alle kvinner"

MArianne Solberg


Et historisk tilbakeblikk 

Noen ganger kan det være like viktig å se tilbake på alle hindrene som er overkommet, som å holde blikket på målet. Dette hjalp forfatter og kulturjournalist Hege Duckert oss med på dagens frokost. 

I hennes rørende, morsomme og provoserende foredrag, fikk vi et historisk utsnitt fra kvinnekampen i Norges opprinnelse. Fra den gang da kvinner jobbet tolv timers arbeidsdager, for en halv mannslønn.

For bare litt over hundre år siden ble kvinner sett på som for skjøre for mannsarbeid, og hodene til unge jenter ville ikke taklet kompliserte fag som matematikk. Det var syv yrker som ble sett på som anstendige for kvinner, men en suksessrik mann hadde en prydplante hjemme, ikke en arbeidende kone.

Kvinner skulle ikke ha stemmerett, og i følge biskop J.C. Heuch ville kvinner som tok ordet bli til vanskapte misforstre. Vi har heldigvis kommet en lang vei siden dette, takket være sterke kvinnesaksforkjempere som Gina Krog og mange som henne.

Bli med på et tilbakeblikk i historien, i Hege Duckerts foredrag "Tolv timers arbeid for en halv mannslønn" her