FOs kvinnekonferanse inspirerte til fornyet kraft for kvinnekampen
ÅPNING: Marianne Solberg, FOs nestleder åpner konferansen hvor 50 tillitsvalgte fra hele Norge var samlet for et proppfullt program med kvinner på dagsorden.

Samtidig som likelønnsdagen preget sosiale medier og samfunnsdebatten har 50 FO-tillitsvalgte fått faglig påfyll fra forskere, forfattere, foredragsholdere og direktører. Over et to dagers program ga foredragsholderne publikum innblikk i hverdagen til kvinnesaksforkjempere i Guatemala, Afghanistan, Malaysia og USA. Forfattere minnet oss om kampene som har blitt kjempet før oss i Norge, og de mange seirene som er vunnet. Organisasjoner presenterte forskning på utfordringene vi har foran oss, og de verktøyene som kan bidra til løsning. 

Kvinnekonferanse FO

Verdens kvinner

Vi fikk presentert dystre tall som viste hvordan verdens kvinner lider som følge av pandemien. Selv om flest menn har dødd, så har flest kvinner blitt skadelidende. Økt fattigdom har ført til at mange jenter nå må jobbe i stedet for å kunne gå på skole. Vold mot kvinner har økt, og mangelen på helsehjelp under pandemien har fått alvorlige konsekvenser. Det er viktigere nå enn noensinne at norsk bistand gis på en strategisk måte som kan bidra til likestilling ute i verden. 

malaysia kvinnediskriminering

Ulikelønn er et globalt problem

Ulikelønn bidrar til økte forskjeller i samfunnet. Et av FNs bærekraftmål er at kvinner og menn skal tjene likt. At Norge er et av verdens rikeste land, med høy organisasjonsgrad, tilsier at vi bør være et foregangsland på likelønn. Det er vi ikke i dag. Som tillitsvalgt, og arbeidstaker, har du mulighet til å påvirke. 

dfhgjhdfhn

Samina Ansari fra Equality Check presenterte et nytt tech-verktøy organisasjonen har utviklet for å bidra til likestilling i arbeidslivet. Her skal arbeidstakere selv vurdere sin arbeidsplass ut i fra et likestillingsperspektiv. Equality Check tilbyr arbeidsgiverne både kort- og langsiktige løsninger på utfordringene som har blitt avdekket gjennom ansatt-vurderingene. Det tar et par minutter å evaluere din egen arbeidsplass, og alle norske arbeidsplasser kan evalueres. 

Du kan vurdere din arbeidsplass, og tipse din tillitsvalgt eller arbeidsgiver om verktøyet. 

Vurder din arbeidsplass på likestilling

Goro Ree-Lindstad fra Likestillingssenteret holdt foredrag om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Dette er et viktig verktøy for å få fart på likelønnsutviklingen i Norge. Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Herunder likelønn. 

LES MERHva er aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)?

Avrundet med ny giv

FOs tillitsvalgte debatterte avslutningsvis, sammen med tenketankene Agenda og Minotenk. Hvilken politikk som må føres for å løse likestillingsutfordringene både innenriks og utenriks? Her kom mange viktige ideer og forslag, som hele FO tar med seg videre i arbeidet for likestilling.