Alle som er ansatt i offentlig sektor er omfattet av en tariffavtale.

I privat sektor er du som regel omfattet av en tariffavtale dersom arbeidsgiveren din er medlem i en arbeidsgiverforening, for eksempel NHO eller Virke. For å få svar på dette spør du din arbeidsgiver om det gjelder en tariffavtale i bedriften. Dersom det ikke gjør det, kan man kreve en tariffavtale dersom dere er mange nok som går sammen om kravet.

Ta kontakt med din fylkesavdeling dersom dere ønsker hjelp til å få opprettet en tariffavtale.