En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en gruppe arbeidstakere om generelle lønns- og arbeidsforhold. I en tariffavtale kan man for eksempel regulere hva som er vanlig arbeidstid, om man skal ha fleksitid, hva man skal ha i overtidstillegg og regler for studie- eller velferdspermisjon og alt annet som angår generelle lønns- og arbeidsforhold som skal gjelde alle i virksomheten.

En tariffavtale er en praktisk måte å bli enige om felles regler på, i stedet for å forhandle egne vilkår for hver ansatt.

Dersom dere ikke har en tariffavtale på din arbeidsplass, ta kontakt med din fylkesavdeling for å få hjelp til å opprette en.