Sammen er vi sterke! En fagforening med mange medlemmer stiller mye sterkere i forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår enn den enkelte arbeidstaker gjør hver for seg. Mange av de godene vi som arbeidsfolk nyter godt av i dag ble først fremforhandlet av fagforeninger og nedfelt i tariffavtaler. Noen eksempler er fem dagers arbeidsuke, overtidstillegg, ferieukene og en rekke trygdeordninger.

Hvert år kjemper FO for at dine rettigheter som arbeidstaker skal bli enda bedre. Hvis du er medlem hos oss stiller vi enda sterkere i kommende tariffoppgjør.