Hvilke regler som gjelder for lønnsforhandlinger på din arbeidsplass varierer mellom de forskjellige tariffområdene (kommune, stat, privat, kirke), og mellom forskjellige stillingskategorier.

Offentlig sektor

I offentlig sektor er det ofte «lokale lønnsforhandlinger», som betyr at arbeidsgiver og arbeidstakerforeningene forhandler om hvordan en på forhånd fastsatt «pott» skal fordeles mellom arbeidstakerne i virksomheten. Den beste måten å sikre seg uttelling i disse forhandlingene på er å være medlem i en fagforening, spesielt FO. Vi har dyktige lønnsforhandlere som pleier å oppnå meget gode resultater i lønnsforhandlinger. Hvis du er medlem, men likevel ikke får uttelling, ta dette opp med din tillitsvalgt.

Hvis du ikke har fått riktig ansiennitet oppført i personalregisteret kan det også hende at du ikke får ansiennitetsopprykk i lønna når du skal. Forsøk å ordne opp direkte med arbeidsgiver. Hvis det ikke lykkes kan din tillitsvalgte hjelpe deg videre.

Privat sektor 

Er du ansatt i en privat bedrift vil det ha betydning om dere har tariffavtale eller ikke. Er det tariffavtale på bedriften din, vil det være avtalt i tariffavtalen at det årlig skal forhandles om lønnsøkning for ansatte.

Et tariffoppgjør i privat sektor består av en sentral del og en lokal del, så hva man får i lønnsøkning vil være summen av disse to. Hvor mye som avtales vil variere fra år til år.

De lokale forhandlingene i bedriften foregår mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver på din arbeidsplass. De tillitsvalgte vil representere de organisert medlemmene i bedriften. I forhandlingene kan man bli enige om et generelt lønnstillegg til alle, tillegg til grupper eller enkeltansatte. Hvordan dette prioriteres kan du som FO-medlem være med å påvirke i din bedrift.

Du bør derfor ta kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen din så raskt som mulig, slik at du kan få informasjon om dette.  

Dersom din bedrift ikke har tariffavtale, vil din lønn være det som er avtalt i din arbeidsavtale. Eventuell fremtidig lønnsøkning vil da i prinsippet være opp til arbeidsgiver, og hva du eventuelt klarer å forhandle deg frem til på egen hånd.

Du bør derfor ta kontakt med FOs avdeling i ditt fylke, for å få hjelp til å vurdere om det kan være grunnlag for å fremme krav om tariffavtale på din arbeidsplass.