Det spørs på hva som er årsaken til at han/hun tjener mer. De fleste tariffavtaler våre medlemmer er omfattet av har rammer for hva du skal tjene basert på blant annet ansiennitet, utdannelse, ansvarsområde og stillingstype. Noen tariffavtaler har også bestemmelser om utjevning av utilsiktede skjevheter som følge av omorganiseringer eller andre forhold. Din tillitsvalgte kan hjelpe deg med å finne ut om din lønn er riktig i henhold til tariffavtalen.

Hvis lønnen din er innenfor rammene av tariffavtalen er det et forhandlingsspørsmål om du skal opp i lønn. Da er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen som kan tale din sak overfor arbeidsgiver. FOs dyktige forhandlere oppnår ofte svært gode resultater i lønnsforhandlinger.

Ta kontakt med din tillitsvalgt for å finne ut mer om hvordan og når man kan forhandle om din lønn.