Utgangspunktet er at du har rett til overtidsbetaling hvis du blir pålagt å jobbe ut over alminnelig arbeidstid. For de fleste er det maksimalt 7,5 timer per dag, maksimalt 37,5 timer i uken.

Fra dette utgangspunktet gjelder noen unntak. Noen arbeidsplasser har for eksempel avtalt en alternativ arbeidstidsordning hvor man kan jobbe lenger per dag og/eller uke, så lenge man får tilsvarende lengre friperioder på et senere tidspunkt. Ofte vil slike avtaler inkludere et fast tillegg, som blir en slags erstatning for overtidsbetaling. Hvis du jobber i en turnusordning og blir pålagt å jobbe mer enn turnusordningen tillater regnes dette som overtid.

OBS! Hvis du selv velger å jobbe overtid, f.eks. fordi arbeidsoppgavene må utføres innen et visst tidspunkt, er det ikke sikkert du har rett på overtidsbetaling. Poenget er at overtiden må være pålagt av arbeidsgiver for at du skal ha rett overtidsbetaling.

Hvis du er usikker på om du har rett til overtidsbetaling kan din tillitsvalgt hjelpe deg med vurderingen. De vet hvilke tariffavtaler og turnusordninger som gjelder, og hva som er praksis på din arbeidsplass.