Søk

Du er her:

Lønn og arbeidsforhold

Avtaler

FO har medlemmer på mange ulike tariffområder. Avtalene på de ulike områdene er tilgjengelig for nedlasting:

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca 13.000 medlemmer som i hovedsak arbeider innenfor tjenester for utviklingshemmede, i kommunalt barnevern og i sosialtjeneste/NAV.

Spekter Helse omfatter ansatte på sykehusene. Her har FO ca 2.400 medlemmer spredt over hele landet. Dessuten har FO ca. 200 medlemmer i Spekter Område 9, som omfatter ulike private institusjoner.

I Staten har FO ca 2.300 medlemmer, først og fremst medlemmer i barne-, ungdoms- og familievernet, kriminalomsorgen, høyskoler og universiteter og NAV-kontorene.

Oslo Kommune er et eget tariffområde med eget lønnsystem og egne forhandlinger. FO har ca. 1500 medlemmer på dette området.

Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. De har til nå hatt avtaler som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat. FO har ca. 1100 medlemmer her.

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 600 medlemmer her. Virksomhetene kan være tariffbundet til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. Største andelen av medlemmene er omfattet av tariffavtale 453.

 

Klubbarbeid - verktøy for nye tillitsvalgte
 

 

Dette heftet, som finnes både i papir og som nettutgave, gir svar på mange av de vanligste spørsmålene nye tillitsvalgte møter.

Tilgang til nettversjonen får du ved å logge inn som medlem

 • Vær flue på veggen på pensjonskonferanse

  04.04.2018

  Torsdag 5. april kan du følge LOs pensjonskonferanse direkte på nett her. Vi streamer fra klokken 11!

 • LOs høringssvar om endringene i arbeidsmiljøloven

  07.10.2014

  LO har nå avgitt høringssvar om endringene i arbeidsmiljøloven.

 • Høringssvar til LO - forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

  01.09.2014

  FO mener at dagens arbeidsmiljølov er robust og fleksibel, og fungerer godt i norsk arbeidsliv. FO ser i hovedsak ingen grunner til å endre loven på den måten som fremgår i høringen av juni 2014. Slik vi ser det vil forslagene stort sett innebære en svekkelse av loven i forhold til formålene den er ment å ivareta, skriver FO i høringssvaret til LO på forslagene til endring i arbeidsmiljøloven.

 • - Du er utrolig umoderne, Robert Eriksson

  20.06.2014

  - Du er utrolig umoderne, Robert Eriksson. Dette sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i et intervju med Radio Riks i forbindelse med fanemarkeringen mot arbeidslivsendringer, som ble holdt på Youngstorget i går.

 • Eventyret om landet langt mot nord

  19.06.2014

  Appell i forbindelse med forslag til arbeidslivsendringer på Youngstorget 19. juni. Forbundsleder Mimmi Kvisvik var en av flere forbundsledere som holdt appell på fanemarkeringen hvor det var møtt fram 75 faner fra hele landet.

 • Rasering av arbeidslivsreglene

  11.06.2014

  Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven og andre vernebestemmelser som Regjeringen har lagt fram i dag, betyr langt på vei en rasering av viktige prinsipper som trepartssamarbeidet har bygget på. - Sammen med resten av fagbevegelsen, kommer FO til å kjempe innbitt mot de forslagene som arbeidsminister Robert Eriksson nå har presentert, slår forbundsleder Mimmi Kvisvik fast.

 • Høring - NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III-utvalget)

  04.03.2014

  Hovedkonklusjonen til Holden III-utvalget er at frontfagsmodellen videreføres i den framtidige lønnsdannelsen. FO har avgitt kommentarer og merknader til LO om rapporten. FO mener hovedutfordringen fremover er likelønnsutviklingen for de med universitets- og høgskoleutdanning. Lønnsstatistikken viser at det er blant disse gruppene lønnsforskjellen er størst mellom kvinner og menn.

 • Bekymret over lønnsutviklingen

  17.02.2014

  Den foreløpige rapporten fra det Tekniske Beregningsutvalget (TBU) lover ikke godt med tanke på likelønnsutviklingen, framholder forbundsleder Mimmi Kvisvik. Rapporten viser at kommunesektoren og Spekter Helse har sakket akterut i lønnsutviklingen.

 • Satte likelønnskampen på dagsordenen

  13.02.2014

  Med nærmere 50 deltakere fra andre LO-forbund, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet satte forbundsleder Mimmi Kvisvik på dagens frokostmøte i gang oppkjøringen til årets hovedtariffoppgjør. Likelønn var stikkordet.

 • Frontfag og frontsoldater

  04.02.2014

  En drøy uke før frokosten om likelønn og hovedtariffoppgjøret i regi av FO (13. februar), tar forbundsleder Mimmi Kvisvik til orde for at de høyskoleutdannede helse- og sosialarbeideres kamp for likelønn er en sak for hele fagbevegelsen. Derfor må ikke frontfagsmodellen bli et hinder for likelønnskampen.

Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning