Søk

Du er her:

Lønn og arbeidsforhold

Avtaler

FO har medlemmer på mange ulike tariffområder. Avtalene på de ulike områdene er tilgjengelig for nedlasting:

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca 11.800 medlemmer som i hovedsak arbeider innenfor tjenester for utviklingshemmede, i kommunalt barnevern og i sosialtjeneste/NAV.

Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetakene. Her har FO ca 2.700 medlemmer spredt over hele helsefeltet.

I Staten har FO ca 2.300 medlemmer, først og fremst medlemmer i barne-, ungdoms- og familievernet, kriminalomsorgen, høyskoler og universiteter og NAV-kontorene.

Oslo Kommuneer eget tariffområde med egnet lønnsystem og egne forhandlinger. FO har ca 1400 medlemmer på dette området.

Virke (tidligere HSH) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. De har til nå hatt avtaler som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat. FO har ca 900 medlemmer her.

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 300 medlemmer her. Virksomhetene kan være tariffbundet til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. Største andelen av medlemmene er omfattet av tariffavtale 453.

 

Klubbarbeid - verktøy for nye tillitsvalgte
 

 

Dette heftet, som finnes både i papir og som nettutgave, gir svar på mange av de vanligste spørsmålene nye tillitsvalgte møter.

Tilgang til nettversjonen får du ved å logge inn som medlem

Viser fra 11 til 12 av totalt 12 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning