Dette er status i lønnsoppgjøret for FOs medlemmer i privat sektor (NHO)
FORHANDLER FOR FO: Barnevernspedagogen Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen representerer FOs medlemmer i forhandlingene.

FO har medlemmer på to forskjellige tariffavtaler i privat sektor, der arbeidsgiver har avtale med NHO Service og Handel. Disse avtalene forhandles separat.

SE OGSÅ: Meld deg på Fagseminar 14. september: Arbeidstid – muligheter og begrensninger

Brudd i overenskomst 481

Forhandlingene om overenskomst 481 (PDF, 1MB) gjelder for virksomheter innenfor rehabilitering og psykisk helse. Dette gjelder blanet andre:    

 • Kastvollen rehabiliteringssenter
 • Ringen rehabiliteringssenter
 • Recoveryakademiet
 • Furukollen psykiatriske senter
 • Borger AS
 • Finnmarkskollektivet
 • Sigma Nord AS
 • Frelsesarmeens rusomsorg, avd. Stavanger, avd behandlingstunet Fetsund
 • Villa Skaar AS
 • Alfa kurs- og behandlingssenter AS

For disse bedriftene ble lønnsforhandlingene gjennomført 29. august og 2. september. Sammen med Fagforbundet krevde FO en heving av lønnsnivået på overenskomsten.

– Det er særlig minstelønnssatsene sammenlignet med offentlig sektor og konkurrerende tjenester og virksomheter vi ønsker hevet, men det var ikke mulig å komme til enighet med NHO. Derfor valgte vi å bryte forhandlingene og be Riksmekleren om hjelp, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen.

Meklingen om Pleie- og omsorgsoverenskomsten 481 vil antakeligvis bli gjennomført i løpet av september/oktober.

Streik i NHO


Datoene for forhandlinger om overenskomst 453 er ikke fastsatt

NHO Service og handel har fortsatt ikke fastsatt dato for forhandlingene om overenskomst 453 (PDF, 8MB), men det forventes at datoen vil bli satt innen kort tid.

Denne avtalen gjelder for de fleste bedrifter og virksomheter innenfor NHO, blant andre:

 • Stendi
 • Human Care
 • Aberia
 • Olivia Solhaugen
 • Team Olivia Bohab
 • Kirkens bymisjon
 • Frelsesarmeen

Forutsetningene for oppgjøret er en rekordhøy prisstigning og et lønnsnivå som ligger langt tilbake sammenlignet med offentlig sektor. 453 er en minstelønnsavtale som kun har én minstelønnssats, avtalen er ikke bygget ut med ansiennitetstrinn som sikrer automatiske opprykk når man stiger i ansiennitet. Dette innebærer at lønnsutviklingen til FOs medlemmer er avhengig av lokale særavtaler ved bedriftene og hvorvidt det er avtalt ansiennitetstrinn eller andre mekanismer for opprykk i disse.

Medlemmene som tilhører 453 har sakket akterut lønnsmessig i mange år, og Fagforbundet/FO streiket for medlemmenes lønn allerede i hovedtariffoppgjøret 2020. Streiken ble stanset av tvunget lønnsnemnd i januar 2021.

LES MER: Alt om streiken i private omsorgsbedrifter

– Sammen med Fagforbundet vil FO kjempe videre for medlemmenes lønn i årets tariffoppgjør. Vi forventer et tøft oppgjør og er klare til å ta kampen på vegne av medlemmene våre for å vinne gjennom med kravene, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen.

LES OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret 2022