Nå er første del av lønnsoppgjøret i Spekter i gang. FO krever tiltak for likestilling
OPPSTART: I dag klokka 10:00 startet de sentrale A-dels forhandlingene i Spekter. Marit S. Isaksen representerer FO i forhandlingene.

Dette lønnsoppgjøret gjelder FOs medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i Spekter. Forhandlingene foregår mellom Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN på arbeidstakersiden. FO er en del av LO Stat. Ved å stå sammen med andre forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

I Spekter foregår forhandlingene over flere faser. A-dels forhandlingene er den første og overordnede delen som blant annet tar for seg tekstlig innhold i A-delen, garantert lønnstillegg, områdeinndeling og frister for gjennomføring av B-delsforhandlingene (lokale forhandlinger). I en senere fase, del B, forhandles det om arbeids- og lønnsvilkår innenfor den enkelte virksomhet.

Lønnsoppgjøret som handler om lønna for FOs medlemmer i helseforetakene forhandles senere. Følg med på fo.no.

LES MER: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter
LES OGSÅ: Nå forhandler Marit for FO-medlemmer som jobber på sykehus. Men din nye lønn må du vente en stund på

Kjemper for medlemmenes kjøpekraft

Bakteppet for årets oppgjør er krigen i Europa og de påfølgende ringvirkningene i verdensøkonomien. Dette har gitt et anslag for forventet prisvekst på 3,3 % for 2022. Med dette som utgangspunkt vil forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør i hovedsak handle om å sikre kjøpekraft for medlemmene.

– FO ønsker først og fremst å sikre medlemmene økt kjøpekraft, men også å ivareta hensynet til likelønn og kompetanse, sier Marit S. Isaksen i FO-ledelsen.

SE KRAVENE: LO Stat krever økt kjøpekraft i Spekter-oppgjøret

Lise Olsen, LO Stat

Krever tiltak for likestilling og etter- og videreutdanning

Kravene til årets oppgjør tar utgangspunkt i vedtaket gjort på LO representantskap. LO Stats krav til lønn er økt kjøpekraft og en fordeling som fremmer likelønn og bidrar til å bekjempe lavlønn. Utover kravene til lønn kreves det blant annet at Spekter og medlemsbedriftene forplikter seg til å arbeide aktivt og målrettet med den lovpålagte Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det presiseres ved at partene spesielt skal vektlegge tiltak for å fremme likelønn og hindre kjønnsbaserte lønnsforskjeller.

Det er også fremmet krav om en kompetansebestemmelsene som innebærer at partene lokalt skal kunne forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning.

Datoene for det videre forløpet av lønnsoppgjøret i Spekter skal også avtales i disse forhandlingene.

Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør kan du kontakte din tillitsvalgt eller FOs avdeling i ditt fylke.

Les mer: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff