Et lite skår i gleden er imidlertid at kun 25,3% av de stemmeberettigete brukte stemmeretten. Denne andelen må vi prøve å få opp, bemerker Kvisvik. I forrige uravstemning deltok over 40% av de stemmeberettigete og det er jo forstemmende at andelen har sunket, ikke økt. Vi må jobbe med å få opp deltagelsen, konstaterer Kvisvik.
 
FO er ikke det eneste forbundet som har sagt ja til oppgjøret, til sammen 37 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne har gjort det samme. Meklingsresultatet er også godkjent av landets kommuner og fylkeskommuner. Les mer i KS sin nyhetssak. 

LES SAKEN: Lønnsoppgjør for kommunene i havn
LES OGSÅ: Kompetanseseier i kommuneoppgjøret

Mekling i KSHer er resultatet fra meklingen i KS-oppgjøret

  • Rammen for oppgjøret ble på 3,84 %.
  • Sentrale tillegg på tabell fra 12.000 kroner til 16.800 kroner.
  • Ytterligere tillegg for 0 og 2 års trinnet for alle grupper utenom stillinger uten krav til særskilt utdanning.
  • Generelt lønnstillegg på 2,6 % av grunnlønn pr. 30.4.2022 for arbeidsledere, fagledere og ledere
  • Ingen pott til lokale forhandlinger etter pkt. 4.2.1.
  • Øking og endring i godtgjøring for særskilt arbeidstid etter pkt. 5.2 og 5.4 pr. 1.1.2023.
  • Justeringer i fellesbestemmelsene og nytt punkt i kapittel 4 om opprykk til ny stillingskode.

SE URAVSTEMNINGSDOKUMENTET: Meklingsløsningen i KS oppgjøret 2022 (PDF, 263KB)
LES MØTEBOKA: Her er Riksmeklerens møtebok (med alle tillegg og ny lønnstabell) (PDF, 2MB)

Lønnsrammen for KS-oppgjøret er over rammen for frontfaget. FO fikk gjennomslag for de viktigste kravene.

FOs uravstemning ble sendt til 15 304 medlemmer i KS-området.

Slik stemte de:
 
JA: 3106 (79,7% av de som har stemt)
 
NEI: 679 (17,4% av de som har stemt)
 
Blanke stemmer: 110 (2,8% av de som har stemt)

LES MER: Dette krevde FO i kommuneoppgjøret
LES OGSÅ: Informasjon for deg som er ansatt i KS-området