STREIKEMARKERING: Grethe Kvist, leder i FO Vestland, holder appell for de streikende og støttespiller på markering i Bergen. Dagen etter gikk streiken til tvungen lønnsnemnd.
STREIKEMARKERING: Grethe Kvist, leder i FO Vestland, holder appell for de streikende og støttespillere på markering i Bergen. Dagen etter gikk streiken til tvungen lønnsnemnd.


Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene griper inn for å behandle en konflikt. Avgjørelsen i konflikten på overenskomst 453, som FOs medlemmer lønnes etter, overlates derfor nå til Rikslønnsnemnda. Det Rikslønnsnemnda beslutter får virkning som ny tariffavtale. Denne vil bli den nye overenskomsten for de virksomhetene som FO og Fagforbundet har vært i streik på.  

— Vi håper på et rettferdig resultat hos Rikslønnsnemnda. Likevel ser vi for oss at dette er en kamp som må kjempes i flere runder. Nå blir fokuset å sørge for økt rekruttering, organisering og styrke tillitsvalgtapparatet i privat sektor, og slik stille sterkere med våre fremtidige krav. Vi vil ikke gi oss før vi har utjevnet de urimelige forskjellene i privat sektor, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.  

Kvisvik mener lønnsnivået må opp for å sikre rekruttering. 

– Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Lønnsnivået i privat sektor må opp for å sikre riktig kompetanse i fremtiden, sier hun.

Rikslønnsnemnda skal være et upartisk og uavhengig organ, men partene i konflikten møter med representanter i nemnda. Partene i konflikten kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda.  

Det er strengt regulert når myndighetene har anledning til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Streiken i private omsorgsbedrifter på NHO-området har gått til Rikslønnsnemnda fordi Helsetilsynet varslet fare for liv og helse dersom streiken fortsatte.   

- Streiken vår skulle ikke vært avblåst
 

FO-leder Mimmi Kvisvik har reagert på at FO og Fagforbundet sin streik ble stanset, da det var YS-forbundet Delta sitt streikeuttak som var foranledningen til at regjeringen grep inn. Helsetilsynet baserte likevel sin vurdering på helhet, og regjeringen stoppet både YS- og LO-forbund.                                                        

— FO er skuffet over at Helsetilsynet har varslet fare for liv og helse på grunn av at Delta ikke har vært aktsom nok i sitt streikeuttak. Dette er svært skuffende fra regjeringen, sier Kvisvik.

Hun presiserer at FO og Fagforbundet har vært særlig aktsomme i sine streikeuttak.

— Våre medlemmers kompetanse er likeverdig sykepleiernes, og like essensiell for å ivareta liv og helse i disse tjenestene. Dette tok vi hensyn til, så streiken vår skulle ikke vært avblåst. Dette setter den reelle streikeretten i fare, sier Mimmi Kvisvik.

Les mer om bakgrunnen for streiken i private omsorgsbedrifter her.   

Se også: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff  

Les mer om tvungen lønnsnemd i FriFagbevegelses tariffleksikon.