Enighet i lønnsoppgjøret i industrien: Slik blir ramma for resten av oppgjøret
ENIGHET: Partene unngikk streik etter omfattende forhandlinger hos Riksmekleren (Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet)


Meklingen i det såkalte frontfaget i privat sektor førte til enighet sent fredag kveld, nærmere 23 timer på overtid. Ingen FO-medlemmer er direkte berørt av disse forhandlingene, men frontfaget legger ramma for alle de andre oppgjørene (les mer om det under).

– Det er tøffe tider for landet. Vi har vært ansvarlige, men ikke naive. Vi har sikret noe mer i lønn til alle, men mest til de som har minst, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, om forhandlingene.

Ramma for årets lønnsoppgjør endte på 1,7%. Det betyr at utgangspunktet for lønnsoppgjørene for FOs medlemmer er klar. FO-leder Mimmi Kvisvik er tilfreds med resultatet i en svært vanskelig tid for landet vårt.

– Med en prisvekst på 1,4% i år sikres vi med dette en ramme for vekst i reallønna. Vi kan altså forvente en liten økning i kjøpekraften for de aller fleste, koronakrisen til tross, sier Mimmi Kvisvik om resultatet i frontfaget.

Hva FO-medlemmer faktisk vil få er først klart når forhandlingene i de ulike tariffområdene er ferdige. FO vil være lojale og følge opp resultatet i frontfaget, men vil fortsatt kjempe for likelønn og uttelling for kompetanse. 

Les mer i Fontene: Avverget streik i industrien – dette betyr det for for lønna til helse- og sosialarbeidere

– Det er gledelig at partene i frontfaget har avtalt et partsarbeid om likestilling, fortsetter Kvisvik.

– Nå skal vi studere resultatet nærmere, ta med oss ramma og jobbe knallhardt sammen med de andre forbundene i offentlig sektor for at våre medlemmer får fordelt pengene på best mulig måte for å fremme likelønn og uttelling for kompetanse, sier hun. 

Les mer: Sjekk når din lønn forhandles

Les mer hos LO: Meklingsresultatet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri: Økt trygghet for inntekt og arbeid

Mimmi Kvisvik

Frontfaget legger føringer for oppgjørene i alle sektorer

Lønnsoppgjørene i Norge er basert på den såkalte frontfagsmodellen. Det betyr at lønnsveksten i internasjonalt konkurranseutsatt industri skal forhandles først. Det man kommer fram til i disse forhandlingene, som skjer mellom LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk industri), utgjør deretter en ramme for resten av oppgjøret. 

Les mer om hva frontfagsmodellen betyr for deg som FO-medlem.

FO opptatt av likelønn i tariffoppgjøret

FO ønsker at LO jobber systematisk, strategisk og kunnskapsbasert med likelønn, både politisk og tariffpolitisk. Derfor løftet FOs politiske ledelse spørsmålet om likelønn på LOs representantskapsmøte i vinter

For FO handler likelønn om tre ting:

  • Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid, og arbeid av lik verdi
  • Vi vil bekjempe ulikelønn mellom langtidsutdannede i privat og offentlig sektor og mellom kvinne- og mannsdominerte yrker
  • Vi vil ha lik lønn for likeverdige grupper innenfor hvert tariffområde og hver virksomhet

Les også i FriFagbevegelse: Slik ble resultatet i frontfaget

Se også: Alt om lønnsoppgjøret 2020.