Mimmi Kvisvik, FO
FORNØYD: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med at ansatte i Virke-HUK får samme lønnsvekst som i offentlig sektor.

Tirsdag kveld kom partene til enighet i lønnsforhandlingene på Virke-HUK (helse, utdanning og kultur) området. Den innebærer at ansatte i ideell virksomhet skal ha tilsvarende lønnsvekst som ansatte i det offentlige. 

Les mer: Nå starter lønnsoppgjøret for deg i ideell virksomhet

– Vi er fornøyde med at vi også i dette oppgjøret ble enige om et resultat som sikrer våre medlemmer i HUK-området samme lønnsutvikling som er gitt i de sammenlignbare områdene, sier Mimmi Kvisvik, FOs forbundsleder om resultatet. 

Her er den nye lønna: Protokoll Hovedoppgjøret 2020 HUK-området (PDF, 10MB)

Les mer: Slik ble resultatet i kommuneoppgjøret
Se også: Slik ble resultatet i statsoppgjøret

Gjennomslag for likestilling

I tillegg fikk FO gjennomslag for at partene sammen skal følge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten, kjent som ARP. Dette kommer tydelig frem i protokollen.  

– FO er opptatt av at ARP skal gjøres til et kraftfullt verktøy for å sikre likelønn. Derfor har vi krevd å få dette inn også i overenskomstene på Virke-HUK området, sier Kvisvik.  

Hun fremhever også viktige likestillingsbestemmelser knyttet til heltid og likebehandling av kvinner og menn i vurdering av lønn og avansement for arbeid av lik verdi. Det er også enighet om målrettet oppfølging når det gjelder kompetanse som sikrer både virksomheten og den ansatte etter- og videreutdanning, samt uttelling for kompetanse.  

– Dette er svært viktig for FOs medlemmer, avslutter forbundslederen.  

FO er likevel skuffet over at ikke bærekraft og miljø er nevnt i protokollen, slik det er gjort i de andre oppgjørene. 

– Dette er skuffende. Klimakrisen er vår tids største utfordring. Alle virksomheter må se på måter for å kutte i sine egne utslipp. FO gir ikke opp og tar dette med videre i drøftinger med Virke, sier Kvisvik. 

Forhandlet om syv avtaler parallelt 

Tariffområdet Virke-HUK er delt inn i syv tariffavtaler, etter hvilket område virksomheten utfører tjenester i. I årets hovedoppgjør kjempet FO for at disse skulle samsvare med de offentlige tariffavtalene. 

SE PROTOKOLLEN: Protokoll Hovedoppgjøret 2020 HUK-området (PDF, 10MB)

Disse avtalene har FO forhandlet om: 

  • Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester innenfor Virke  
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten innenfor Virke  
  • Landsoverenskomst for høyskolene innenfor Virke  
  • Landsoverenskomst for barnehagene innenfor Virke 
  • Landsoverenskomst for museene innenfor Virke  
  • Landsoverenskomst for virksomheter innenfor Virke  
  • Landsoverenskomst for utdanningsinstitusjoner innenfor Virke  

Les mer: For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK)

Medlemmene bestemmer 

Resultatet av forhandlingene ble sendt på uravstemning kort tid etter protokollen var signert. Fristen for å avgi svar ble satt til 7. desember for at lønnsøkningen skulle bli utbetalt innen utgangen av 2020.

Det ble utarbeidet det et eget uravstemningsdokument der hovedinnholdet i forhandlingsresultatet er gjengitt. Dette dokumentet finner du her. (PDF, 127KB)

87% av dem som brukte stemmeretten stemte ja i årets oppgjør.  

Hele protokollen fra forhandlingene finner du her. (PDF, 10MB)

Lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Se også: Alt om lønnsoppgjøret