Fare for streik for FOs medlemmer i privat sektor (NHO)
REPRESENTERER FO: Ole Henrik Kråkenes i forbundsledelsen representerer FO i forhandlingene med NHO.

Disse lønnsforhandlingene gjelder deg som jobber i en privat bedrift som har avtale med NHO. FO har om lag 900 medlemmer i dette tariffområdet. De fleste jobber i barnevernsinstitusjoner, asylmottak eller stiftelser som for eksempel Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen.

Vil ha like betingelser som sykepleierne

Stridens kjerne handler om grunnlønn og hvordan lønnssystemet er bygget opp. FO og Fagforbundet kjemper for at grunnlønna og lønnssystemet i overenskomst 453 skal bli lik den i 481. I praksis betyr det at grunnlønna må opp, og at enkelte sosiale bestemmelser må bli bedre. FO ønsker i tillegg at overenskomst 481 også skal gjelde helse- og velferdstjenester som barnevern.

‒ Avstanden mellom partene var for stor til å komme til en enighet om ny tariffavtale. Dette handler om viktige prinsipper og struktur. Derfor har vi bedt om hjelp fra Riksmekleren for å finne en løsning, sa Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen da bruddet var et faktum i november.

Les også: Her ser du en oversikt over lønnssystemet i overenskomst 453 og overenskomst 481 (PDF, 145KB)

Her er datoene for mekling

Meklingen for overenskomst 453 er avtalt til 7. og 8. januar 2021, mens datoene for overenskomst 481 er 18. og 19. januar 2021.

Se også: Her er avtalene som gjelder for deg som jobber i privat virksomhet (NHO).

Kommer ikke partene til enighet blir det streik. De som eventuelt blir tatt ut i streik, vil bli varslet i god tid.

Lønna for FOs medlemmer i NHO-virksomhetene fastsettes i stor grad lokalt i egne særavtaler i den enkelte bedrift. For å finne ut hva som gjelder for deg bør du derfor kontakte din tillitsvalgte eller nærmeste leder. De har oversikt over særavtalen som gjelder på din arbeidsplass. Du kan også kontakte din fylkesavdeling.

Se også: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff