FOs medlemmer har stemt ja til resultatet i lønnsoppgjøret i helseforetakene (Spekter Helse)


Slik stemte FOs medlemmer
 

Område 10: Helseforetakene

Totalt antall stemmeberettigede for FO i Helseforetakene 2413
Avgitte stemmer: 782 (32,41% av de stemmeberettigede)

JA-stemmer:
594 (76,0 % av de avgitte stemmene)

NEI-stemmer:
140 (17,9 % av de avgitte stemmene)

Blanke stemmer:
48 (6,1 % av de avgitte stemmene)

Område 13: Helseforetak med sykehusdrift (Lovisenberg Sykehus)

Totalt antall stemmeberettigede for FO i Helseforetakene: 20
Avgitte stemmer: 4 (20,0% av de stemmeberettigede)

JA-stemmer: 2 (50,0 % av de avgitte stemmene)

NEI-stemmer: 2 (50,0 % av de avgitte stemmene)

Blanke stemmer:
0 (0,0 % av de avgitte stemmene)