FORHANDLINGSKRAV:
FORHANDLINGSKRAV: FO vil at våre medlemmer skal omfattes av Pleie- og omsorgsoverenskomsten og slik få like betingelser.


Dagens forhandlinger gjelder Pleie- og omsorgsoverenskomsten avtale 481. For FO er det viktig at våre medlemmer skal omfattes av avtalen sånn Norsk Sykepleierforbund gjennom sin tariffavtale har adgang til.

Fagforbundet er avtalepart, og FO har en samarbeidsavtale med Fagforbundet. FO er derfor en del av Fagforbundets forhandlingsutvalg. Ole Henrik Kråkenes fra FOs ledelse representerer FO i forhandlingsutvalget. 

– Vi frykter at dette kan bli enda et vanskelig oppgjør. Vi krever korrigering av skjevheter som har bygget seg opp over tid, sier Ole Henrik Kråkenes.

Partene har frist til å komme til enighet ved midnatt. 

LES MER: Brudd i forhandlingene med NHO

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff