SKUFFET: Mimmi Kvisvik er ikke fornøyd med at FOs streikende medlemmer blir fratatt kampmulighet når FO og Fagforbundet har ført ansvarlige uttak av streikende.
SKUFFET: Mimmi Kvisvik er ikke fornøyd med at FOs streikende medlemmer blir fratatt kampmulighet når FO og Fagforbundet har ført ansvarlige streikeuttak.

Regjeringen har grepet inn med tvungen lønnsnemnd i en streik der FO og Fagforbundet har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak. 

– FO har sikret trygge uttak med strengt fokus på å hindre fare for liv og helse. At regjeringen nå griper inn er et overtramp. Vi praktiserer vår frie streikerett med stort ansvar, og blir nektet å kjempe videre for våre rettferdige krav, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les i Klassekampen: Raser mot NHO

Hun er skuffet over at Helsetilsynet har varslet fare for liv og helse på grunn av at YS ikke har vært aktsom nok i sitt streikeuttak.

— Dette er svært skuffende fra regjeringen. Våre medlemmer er utsatt for en dyp urettferdighet ved at de opplever urimelige lønnsforskjeller sammenlignet med deres sykepleierkollegaer. Deres kompetanse er likeverdig, og like essensiell for å ivareta liv og helse i disse tjenestene. Det tok vi hensyn til, og denne streiken skulle ikke vært avblåst, sier Mimmi Kvisvik.

Setter streikeinstituttet i fare

Hun legger ikke skjul på at hun holder NHO ansvarlig for situasjonen partene nå står i.

– Hvis NHO mente det var fare for liv og helse med de streikeuttakene vi har tatt ut, så kunne de med letthet løst disse problemene ved å søke om dispensasjoner. I stedet har de ført en strategi som tilsynelatende skulle provosere frem en tvungen lønnsnemnd. Med det setter de hele streikeinstituttet i fare, sier hun.

NHO har nektet å møte til forhandlinger om et konkret forslag fra FO og Fagforbundet til løsning på konflikten. 
 
– Denne streiken var ikke ønsket fra vår side. Vi har hatt tilbud på bordet NHO ikke har villet forhandle med oss på en gang. Regjeringens inngripen kommer NHO til gode, all den tid LO-forbundene har ført en svært ansvarlig streik, sier hun.

Takker medlemmer og tillitsvalgte for innsatsen

– Nå går mine tanker til våre standhaftige medlemmer som har stått i konflikten i tre uker. Jeg er stolt av dem, av vår streikeledelse, og hvordan vi som organisasjon har stått frem i denne streiken. Takk for innsatsen alle, avslutter FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les også: Derfor streiker vi i privat sektor

Dersom du har spørsmål om hvordan dette påvirker deg, så kan du ta kontakt med din fylkesavdeling eller tillitsvalgt.

Se også: Spørsmål og svar om streiken i private omsorgsbedrifter (NHO)