FO støtter streiken ved Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter
FO har to medlemmer i virksomheten i spekter og støtter streiken.

FO støtter den pågående streiken ved Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter. Partene kom ikke til enighet om ny pensjonsordning og forhandlingene endte i streik.

Bakgrunnen for streiken er at arbeidsgiver varslet at de ønsker å bytte til ordinær innskuddspensjon. Dette er en vesentlig dårligere avtale enn den offentlige pensjonsordningen de ansatte har i dag.

Ifølge Fagforbundet som organiserer de streikende på arbeidsplassen fyller ikke arbeidsgivers foreslåtte ordning kvalitetskrav om kjønnsnøytral og livslang pensjon.

Arbeidsgiver ville ikke møte Fagforbundets krav på disse punktene og streiken ble et faktum.

– En god og trygg pensjon er en viktig del av et rettferdig arbeidsliv, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Vi støtter Fagforbundets kamp for å beholde dagens pensjonsordning.