Marianne

– Vi har fått en veldig god likelønnsprofil i årets oppgjør. Vi kjempet hardt for likelønn og solidaritet, og fikk gjennomslag for det. Sammen med LO Stat har vi tatt ansvar for å finne løsninger i meklingene. Samtidig har vi sørget for gode resultater, sier FO-nestleder Marianne Solberg, som representerer FO i LO Stat. 

LES MER: – Dette oppgjøret vil minske lønnsforskjeller og bidra til likelønn, sier FOs nestleder

Med seg har hun FOs forhandlingsutvalg, som består av representanter fra fylkesavdelingene, tillitsvalgte fra statlig sektor og rådgivere fra forbundskontoret. 

– Jeg er utrolig glad for det gode samarbeidet med forhandlingsutvalget i en krevende mekling som strakk seg langt utover ettermiddagen dagen etter fristen. Vi er alle svært fornøyde med profilen vi fikk gjennomslag for, selv om vi skulle ønske at staten strakk seg litt lengre på rammen, sier Solberg. 

SE KRAVENE: Dette er hva FO krevde i mellomoppgjøret (PDF, 110KB)

Statsoppgjøret gjelder deg som jobber i staten. I staten forhandler FO sammen med de andre LO-forbundene i LO Stat. Dette gir forbundet større tynge og gjennomslag i forhandlingene.  

– For oss er det en seier at vi har klart å gi de lavlønte et løft. Like viktig er det at staten tar innover seg at de har en utfordring på dette området. Det blir ikke siste gang dette er tema i et lønnsoppgjør, det kan jeg love her og nå, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

LES MER: Ingen LO-streik i staten

LES OGSÅ: Ingen streik for ansatte i staten

Her er den nye lønnen din 

Partene ble enige om en lønnsvekst på 2,73 prosent, noe høyere enn resultatet i frontfaget. En såkalt likelønnsbro sørger for at FOs medlemmer kommer godt ut av de sentrale forhandlingene. Dette skyldes at profesjonene FO organiserer i stor grad ligger på midten lønnsmessig. Det er disse gruppene likelønnsbroen er rettet mot. 

Her er den nye lønnstabellen med tilleggene (PDF, 64KB)

– Arbeidsgiversiden ville fordele alt lokalt, og dersom noe skulle fordeles sentralt skulle det gis som flate prosenttillegg, slik også Unio ønskte. Da er det vanskelig å få til en god likelønns- og lavtlønnsprofil. Nå har vi fått gjennomslag for en kombinasjon av krone- og prosenttillegg, en god lavtlønnsprofil og en viktig satsning på likelønn. Det skal vi være fornøyde med, sier Solberg. 

Forhandlingsutvalget

Det gis et flatt prosenttillegg på 0,9 prosent og kronetillegg på kr 1 500 til alle. I tillegg får de laveste lønnstrinnene, fra 19 til 50, et kronetillegg på kr 4 000. Likelønnsbroen starter på lønnstrinn 51 og gir et tillegg for det trinnet på kr 3 800 og går ned med kr 200 per lønnstrinn, til og med lønnstrinn 69. I tillegg settes halvparten av tilleggene det ble forhandlet om sentralt av til lokale forhandlinger i virksomhetene.  

LES MER: Tariffnytt staten 27.05.2021 (PDF, 125KB)

– En god profil på oppgjøret kan ha mer å si for lønnen til våre medlemmer enn selve rammen. Årets oppgjør er betydelig bedre enn i fjor, hvor de sentrale tilleggene utelukkende ble fordelt i prosenttillegg, med litt ekstra til likelønn. I år treffer profilen kvinner og lavlønte langt bedre, og i tillegg er rammen større, sier FO-nestlederen. 

SE TABELLEN: Her er den nye lønnstabellen i staten (PDF, 64KB) (med ny lønnstabell)

En statsansatt på lønnstrinn 50 vil for eksempel få kr 9 600 i sentrale tillegg, noe som tilsvarer en lønnsvekst på 2,2 prosent. I tillegg kommer resultatet av lokale lønnsforhandlinger, overheng og glidning, som også sier noe om en persons lønnsvekst et år.  

Lokale forhandlinger gir rom for mer lønnsvekst 

I tillegg er halvparten av disponible midler satt av til lokale forhandlinger. Det betyr at FOs lokale tillitsvalgte også vil kjempe for ytterligere lønnsvekst utover det som er gitt sentralt. Disse forhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober, og har virkning fra 1. juli.  

– Vi har dyktige tillitsvalgte i hele landet som er klare til forhandling. De vet hvor viktig likelønn og solidaritet er, og tar dette med seg til forhandlingsbordet. Det siste året har FO hatt et fokus på aktivitets- og redegjørelsesplikten, og vi regner med at arbeidsgiver følge opp arbeidet for likestilling i de lokale lønnsforhandlingene, sier Solberg. 

LES MER: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) 

– Det blir spennende å se hva det totale resultatet av oppgjøret blir for FOs medlemmer, legger hun til. 

Jobber du i staten og har spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff 

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO? 

Bli medlem